Cautare proiecte de hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. proiectDataTitlu hotarare 
2018 4 09.02.2018Proiect de hotarere privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
2018 5 07.02.2018proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
2018 3 29.01.2018Proiect de hotarare privind aprobarea actutului aditional la contractul de administrare privind bunurile mobile, echipamente de precolectare deseuri
2018 2 22.01.2018Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018 pentru pers. apte de munca - beneficiari de ajutor social
2017 1 20.11.2017Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018