Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI AGNITA SI AL SERVICIILOR PUBLICE6202029.07.2020
Descarca
...X
PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI ORASULUI AGNITA CA REPREZENTANT AL ORASULUI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO VALEA HARTIBACIULUI SA VOTEZE PENTRU APROBAREA INCHEIERII ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRITATE5202029.07.2020
Descarca
...X
PRIVIND ANULAREA ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGATIILOR FISCALE PRINCIPALE RESTANTE LA 31 MARTIE 2020 LA BUGETUL LOCAL AL ORASULUI AGNITA4202029.07.2020
Descarca
...X
PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CASEI DE CULTURA ILARION COCISIU A BUNULUI IMOBIL - CLADIRE CASA DE CULTURA -3202029.07.2020
Descarca
...X
PENTRU REPARTIZAREA IMOBILULUI CU DESTINATIE DE LOCUINTA, SITUAT IN LOCALITATEA, STR. BISERICII NR.81, SC B, AP.4, IN VEDEREA INCHIRIERII2202029.07.2020
Descarca
...X
PRIVIND REPARTIZAREA IMOBILULUI CU DESTINATIE DE LOCUINTA, SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA, STR. PIATA REPUBLICII NR.11, ET.1, AP.3 IN VEDEREA INCHIRIERII 1202029.07.2020
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE STRAZI IN SATUL RUJA NR.194-274, ORASUL AGNITA, JUDETUL SIBIU"5202024.06.2020
Descarca
...X
PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE RUJA SI COVES DIN ORASUL AGNITA, JUD. SIBIU"4202024.06.2020
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA BISERICII, ORASUL AGNITA, JUDETUL SIBIU"3202024.06.2020
Descarca
...X
PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI AGNITA SI AL SERVICIILOR PUBLICE2202024.06.2020
Descarca
...X
PRIVIND INCHIRIEREA IMOBILULUI - SPATIU CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA - INSCRIS IN C.F. NR.100784 AGNITA NR. CADASTRAL 100784-C5, SITUAT IN ORASUL AGNITA STR. AVRAM IANCU NR.1 AFLAT IN DOMENIUL PRIVAT AL UAT AGNITA1202024.06.2020
Descarca
...X
PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES LOCAL A LUCRARILOR DE REALIZARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII REPREZENTAND REZERVOARE DE APA CUPRINSE IN PROIECTUL REGIONAL DE INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA REGIUNEA MEDIAS, AGNITA, DUMBRAVENI, LUCRARI CE CAD IN SARCINA SC APA TARNAVEI MARI SA9202027.05.2020
Descarca
3 descărcări
...X
PENTRU REPARTIZAREA IMOBILULUI CU DESTINATIE DE LOCUINTA, SITUAT IN LOCALITATEA AGNITA, STR. PIATA REPUBLICII NR.16, IN VEDEREA INCHIRIERII8202027.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
PENTRU REPARTIZAREA IMOBILULUI CU DESTINATIE DE LOCUINTA, SITUAT IN LOCALITATEA RUJA NR.256, IN VEDEREA INCHIRIERII7202027.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA RADIERII DIN CF105403 AGNITA, NR.TOP 5669/2; CF 105404 AGNITA, NR.TOP 5670/1/2; CF 105405 AGNITA NR.TOP 5670/2/2 A DREPTULUI DE ADMINISTRARE INSCRIS ASUPRA IMOBILELOR TERENURI SITUATE IN AGNITA, STR. A. IANCU NR.136 PROPRIETATEA NUMITEI RUSU VIORICA6202027.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 20215202027.05.2020
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII, PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2020 4202027.05.2020
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA CONTURILOR DE EXECUTIE LA 31.03.2020 PENTRU BUGETUL LOCAL SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII3202027.05.2020
Descarca
...X
PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI NR.110/11.05.2020 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA PE ANUL 2020. CONFORM ART.82, ALIN (1) DIN LEGEA 273/2006 A FINANTELOR PUBLICE LOCALE2202027.05.2020
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PLANULUI ANUAL DE EVOLUTIE A TARIFELOR PRECUM SI A LISTEI PRIORITARE DE INVESTITII, PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN REGIUNILE MEDIAS, AGNITA, DUMBRAVENI, JUDETUL SIBIU IN CADRUL POIM1202027.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI CONTRACTUAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.4899/19.05.2000 PRIVIND EXPLOATAREA DE BUNURI INCHEIAT INTRE ORASUL AGNITA SI URBIS SRL1202018.05.2020
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA SI BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PE ANUL 20204202022.04.2020
Descarca
...X
PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENTA PENTRU PERSOANELE VULNERABILE (PERSOANE FARA VENIT INDIFERENT DE VARSTA, PERSOANE CU VARSTA DE PESTE 65 DE ANI FARA SUSTINATORI SAU ALTA FORMA DE AJUTOR, ALE CAROR VENITURI LUNARE CUMULATE IN SUMA NETA SUNT MAI MICI SAU CEL MULT EGALE CU SUMA DE 600 LEI), CU DOMICILIUL SAU RESEDINTA PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A ORASULUI AGNITA, AFLATE IN SITUATIE DE NECESITATE, PE FONDUL PANDEMIEI CREATE DE RASPANDIREA COVID-19, PE PERIOADA DECRETATA CA STARE DE URGENTA3202022.04.2020
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE DE DEZLIPIRE A IMOBILULUI TEREN EXTRAVILAN INSCRIS IN CF 105389 AGNITA NR.TOP 105389 SITUAT PE TERITOURIUL LOCALITATII COVES2202022.04.2020
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE DE DEZLIPIRE A IMOBILULUI TEREN EXTRAVILAN INSCRIS IN CF 105398 AHNITA NR.TOP 105398 SITUAT PE TERITORIUL LOCALITATII RUJA1202022.04.2020
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI AGNITA PE TRIMESTRELE I SI II ALE ANULUI 202013202025.03.2020
Descarca
...X
PRIVIND DEBLOCAREA SI UTILIZAREA SUMEI DE 10 MII LEI DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA12202025.03.2020
Descarca
...X
PRIVIND DEBLOCAREA SI UTILIZAREA SUMEI DE 10 MII LEI DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA12202025.03.2020
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJISTILE PERMANENTE AFLATE PE TERITORIUL ORASULUI AGNITA11202025.03.2020
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: "REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI, ORASUL AGNITA, JUDETUL SIBIU: GRADINILOR, AVRAM-IANCU NR.129-141, CRISAN, SMARDAN SI MUNCITORILOR10202025.03.2020
Descarca
...X
Pag. 1 din 3 (75 elem.)Prec123Următoarea