Cautare proiecte de hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. proiectDataTitlu hotarareTip 
2019 8 22.02.2019PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE STRADA BISERICII, ORASUL AGNITA, JUDETUL SIBIU"proiect
2019 7 22.02.2019PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITA LA DATA DE 31.12.2018 PE CELE DOUA SECTIUNI, SECTIUNEA DE DEZVOLTARE SI SECTIUNEA DE FUNCTIONAREproiect
2019 6 18.01.2019PRIVIND STABILIREA TAXEI DE SALUBRIZARE PE ANUL 2019 SI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE LA UAT ORASUL AGNITA proiect
2019 5 18.01.2019PRIVIND NUMIREA DOAMNEI BARBU ALEXANDRA MARIA CA MEDIC DIRECTOR PE PERIOADA DETERMINATA LA UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA AGNITAproiect
2019 4 14.01.2019PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI CA REPREZENTANT AL ORASULUI AGNITA IN ADUNAREA GENERALA A A.D.I. "ECO VALEA HARTIBACIULUI" AGNITA SA VOTEZE PENTRU APRI BAREA INCHEIERII ACTULUI ADITIONAL NR.2 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE proiect
2019 3 14.01.2019PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI CA REPREZENTANT AL ORASULUI AGNITA IN ADUNAREA GEBERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE "ECO VALEA HARTIBACIULUI" AGNITA SA VOTEZE POENTRU APROBAREA TARIFELOR DISTINCTE APLICATE LA BEBNEFICIAIRII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE INCEPAND CU DATA DE 01.01.2019proiect
2019 2 07.01.2019PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018 DI EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI AGNITAproiect
2019 1 07.01.2019PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI REZULTAT LA 31.12.2018 PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA ALE SECTIUNII DE FUNCTIONARE IN ANUL 2019proiect
2018 4 09.02.2018Proiect de hotarere privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018proiect
2018 5 07.02.2018proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018proiect
2018 3 29.01.2018Proiect de hotarare privind aprobarea actutului aditional la contractul de administrare privind bunurile mobile, echipamente de precolectare deseuriproiect
2018 2 22.01.2018Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018 pentru pers. apte de munca - beneficiari de ajutor socialproiect
2017 1 20.11.2017Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018proiect