Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotarare nr. 14/05.02.2024 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii din imobilul "Dispensarul uman" Comuna Tufesti, Judetul Braila in suprafata cumulata de 160 mp14202408.02.2024
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 13/05.02.2024 privind aprobarea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza legii nr. 196 din 31 octombrie 201613202405.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr. 12/05.02.2024 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II/202312202405.02.2024
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 11/05.02.2024 privind acordarea unor mandate speciale pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila pentru aprobarea Actelor Aditionale la Contractele de Delegare din cadrul Proiectului Ssistem de management integrat a deseurilor in Judetul Braila a tarifelor serviciilor conexe serviciului de salubrizare a localitatilor11202405.02.2024
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 10/02.02.2024 privind aprobarea participarii Comunei Tufesti la Programul National Multianual privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism10202402.02.2024
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 9/02.02.2024 privind aprobarea Bugetului local al Comunei Tufesti, pentru anul 20249202402.02.2024
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 8/02.02.2024 privind aprobarea conturilor de executie a bugetului local al Comunei Tufesti, Judetul Braila pentru trimestrul IV din anul 20238202402.02.2024
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 7/02.02.2024 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pe anul 20247202402.02.2024
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 6/17.01.2024 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trim. III-IV ale anului 2023 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati6202417.01.2024
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 5/17.01.2024 privind aprobarea participarii Comunei Tufesti, Judetul Braila la "Parteneriatul GAL LEADER Dunarea-Braila"5202417.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr. 4/17.01.2024 privind aprobarea Stategiei anuale de achizitii publice si a Planului anual al Ahizitiilor publice al Comunei Tufesti, Judetul Braila, pentru anul 20244202417.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr. 3/16.01.2024 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tufesti incepand cu data de 01.01.20243202416.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr. 2/16.01.2024 privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta si reprezentare juridica2202416.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr. 1/16.01.2024 privind aprobarea retelei scolare a unitatii de invatamant din Comuna Tufesti, Judetul Braila, pentru anul scolar 2024-20251202416.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr. 96/14.12.2023 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor spatii din imobilul "Dispensarul uman" Comuna Tufesti, Judetul Braila, in suprafata totala de 160mp96202314.12.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 95/13.12.2023 privind aprobarea modificarii si rectificarii bugetului local pe anul 2023 al Comunei Tufesti, judetul Braila95202313.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr. 94/13.12.2023 privind darea in administrarea Scolii gimnaziale "Petre Carp" a unor imobile (constructii si terenuri aferente) care apartin domeniului public al Comunei Tufesti94202313.12.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 87/13.11.2023 privind aprobarea modificarii si rectificarii bugetului local pe anul 2023 al Comunei Tufesti, Judetul Braila87202313.11.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr. 86/13.11.2023 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tufesti, Judetul Braila86202313.11.2023
Descarca
(10 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr. 81/23.10.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitei POPIRLAN DANIELA, necesar pentru cheltuieli cu refacerea constructiei anexelor gospodaresti si a acoperisului locuintei 81202323.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr. 80/23.10.2023 privind instituirea unei taxe speciale conform art. 484 din Codul Fiscal80202323.10.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr. 79/23.10.2023 privind indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 202479202323.10.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr. 78/23.10.2023 privind aprobarea documentatiei de alipire a unor terenuri din domeniul public al Comunei Tufesti, Judetul Braila78202323.10.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 71/15.09.2023 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros in favoarea domnului ANGHEL SILVIU CONSTANTIN asupra imobilului teren in suprafata de 872 mp, identificat conform extrasului de carte funciara nr. 74672, numar cadastral 74672, proprietatea Comunei Tufesti, Judetul Braila71202315.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr. 70/14.09.2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Tufesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Petre Carp" Tufesti pentru anul scolar 2023-202470202314.09.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 69/13.09.2023 privind majorarea indemnizatiilor pentru voluntarii din cadru S.V.S.U. Tufesti69202313.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare nr. 67/13.09.2023 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului inscris in C.F. nr. 73478, prorpietate publica a Comunei Tufesti67202313.09.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 66/13.09.2023 privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa si canalizare, aprobarea apartenentei la domeniul public al Comunei Tufesti a bunurilor de retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public i domeniul privat al Comunei Tufesti unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora66202313.09.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 65/13.09.2023 privind aprobarea normativului de cheltuieli cu combustibilul-rectificare65202313.09.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare nr. 61/08.08.2023 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului SOARE GHEORGHITA61202308.08.2023
Descarca
...X
Page 1 of 6 (161 items)Prev123456Next