Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii47202028.09.2020
Descarca
1 descărcări
...X
aprobarea suplimentarii valorii contractului de lucrari nr. 2079/211/03.04.2019 avand ca obiect “Modernizare infrastructura rutiera in comuna Valea Lunga, judetul Alba” cu suma de 430.243,71 lei, fara TVA, conform Dispozitiei de santier nr. 1/2020, care se va suporta din cap. 5.3-Cheltuieli diverse si neprevazute, cheltuieli eligibile55202016.09.2020
Descarca
1 descărcări
...X
rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii54202016.09.2020
Descarca
...X
aprobarea executarii lucrarilor de „Inlocuire conducta alimentare cu gaz a Scolii Gimnaziale”Ion Bianu” Valea Lunga, prin demontarea conductei de otel de pe fatada si montarea conductei de alimentare cu gaz din polietilena de inalta densitate(PEHD) prin subteran”, conform listei cu cantitatile de lucrari53202010.09.2020
Descarca
...X
modificarea si completarea HCL nr. 34/05.06.2019 privind aprobarea suplimentarii valorii contractului de lucrari nr. 3729/860/16.10.2018 cu suma de 28.722,03 lei fara TVA, aprobarea noilor indicatori tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie “Retea canalizare menajera si statie de epurare in loc. Valea Lunga, comuna Valea Lunga” si aprobare cofinantare din bugetul local52202010.09.2020
Descarca
...X
aprobarea valorificării a 224 mc masa lemnoasa din pădurea proprietatea Primăriei comunei Valea Lungă pe anul 2020 şi aprobarea pretului de referinta a masei lemnoase pe picior si fasonat la cioata pentru anul 202051202010.09.2020
Descarca
...X
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru sedinta extraordinara din data de 16.09.202050202010.09.2020
Descarca
...X
modificarea si completarea HCL nr. 84/31.10.2005 privind vânzarea imobilului-grădină intravilan situat în comuna Valea Lungă, str. Viilor, nr. 65, jud. Alba49202028.08.2020
Descarca
...X
stabilirea tarifelor distincte pentru colectarea separata si transportul deseurilor reciclabile si a altor tipuri de deseuri de pe raza comunei Valea Lunga48202028.08.2020
Descarca
...X
rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii47202028.08.2020
Descarca
...X
modificarea si completarea HCL nr. 22/27.03.2020 in sensul indreptarii erorii materiale din „Parohia Romano-Catolica Valea Lunga” in „Cultul Penticostal Valea Lunga” in vederea acordarii unui sprijin financiar in suma de 5000 lei46202015.07.2020
Descarca
...X
rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii45202015.07.2020
Descarca
...X
constituirea dreptului de administrare asupra imobilului inscris in CF 72422 Valea Lunga, nr. cad. 72422 in suprafata totala de 4475 mp in favoarea Scolii Gimnaziale « Ion Bianu » Valea Lunga, CIF 12877760 cu destinatia spatiu de invatamant44202015.07.2020
Descarca
...X
analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe secţiuni de functionare la data de 30 iunie 202043202015.07.2020
Descarca
...X
aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție “Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in Comuna Valea Lunga, Satul Valea Lunga” Judetul Alba 42202015.07.2020
Descarca
...X
rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii41202019.06.2020
Descarca
...X
validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Valea Lunga al dlui. Gaurean Ironim40202018.06.2020
Descarca
...X
aprobarea vânzării imobilului teren– gradina intravilan, situat în comuna Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 229, jud. Alba39202018.06.2020
Descarca
...X
încetarea de drept a mandatului de consilier local a dlui. Budiu Nicolae 38202018.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
alegerea preşedintelui de şedinţă pe următoarele trei luni( iunie, iulie si august 2020)37202018.06.2020
Descarca
...X
aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantare nr. 670 / 05.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.735.739 lei, de la data de 04.08.2020 pana la data de 04.08.2021, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind: “Modernizare strazi in comuna Valea Lungă, judeţul Alba”36202011.06.2020
Descarca
3 descărcări
...X
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru sedinta extraordinara cu convocare deindata din data de 11.06.202035202011.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă 34202013.05.2020
Descarca
...X
aprobarea închirierii pajiştilor permanente in suprafata de 103,76 ha din proprietatea privată a comunei Valea Lunga, disponibile pe raza comunei Valea Lungă33202007.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
indexarea impozitelor şi taxelor locale incepand cu anul 2021 în comuna Valea Lunga, jud. Alba32202007.05.2020
Descarca
...X
aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul Alba 31202007.05.2020
Descarca
...X
analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe secţiuni de functionare la data de 31 martie 202030202008.04.2020
Descarca
...X
rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă 29202008.04.2020
Descarca
...X
stabilirea modului de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Valea Lunga, precum și modalitatea exercitării dreptului de vot ,pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României28202008.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
aprobarea noilor indicatori tehnico-economici actualizati dupa finalizarea procedurilor de achizitie, pentru obiectivul de investiție “Modernizare si dotare corp C1 si C2 aferente Scolii generale cu clasele I-VIII Ion Bianu, localitatea Valea Lunga, judetul Alba” si aprobare cofinantare din bugetul local27202019.03.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 2 (56 elem.)Prec12Următoarea