Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
proiect hcl cu privire la neasumarea de catre comuna Valea Lunga a responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru perioada 2020-202311202030.01.2020
Descarca
...X
proiect hcl privind rezilierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare nr. 52165.1/1918/2017, incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare cu SC Green Days SRL pana la intrarea in activitate a operatorului regional si stabilirea taxei de habitat pe anul 2020, pentru persoanele fizice si agentii economici si institutiile publice de pe raza comunei Valea Lungă, pentru colectarea si transportul separat al deșeurilor municipale nesortate 10202029.01.2020
Descarca
...X
proiect hcl privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială si administratie publica organizat la nivelul comunei Valea Lunga, județul Alba9202029.01.2020
Descarca
...X
proiect hcl privind aprobarea taxei de inchiriere a utilajului-buldoexcavator din dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Valea Lunga si aflat in patrimoniul comunei Valea Lunga8202023.01.2020
Descarca
...X
proiect hcl privind modificarea si completarea HCL nr. 73/29.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 în comuna Valea Lunga, jud. Alba7202023.01.2020
Descarca
...X
proiect hcl privind aprobarea organizării retelei scolare în comuna Valea Lungă, județul Alba pentru anul scolar 2020-20216202023.01.2020
Descarca
...X
proiect hcl privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului5202023.01.2020
Descarca
...X
proiect hcl privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat4202023.01.2020
Descarca
...X
Proiect hcl privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantare nr. 191 / 22.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 900.000 lei, de la data de 22.04.2020 pana la data de 21.07.2020, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind: “Construire gradiniţă cu program normal localitatea Valea Lungă, comuna Valea Lungă, judeţul Alba”3202008.01.2020
Descarca
...X
proiect hcl privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local al comunei Valea Lunga la data de 31.12.20192202007.01.2020
Descarca
...X
Proiect hcl privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare inregistrat la sfarsitul anului 2019 in suma de 1.080.587,29 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenti 1202007.01.2020
Descarca
...X