Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
insusirea documentatiei tehnice cadastrale de prima inscriere imobil- teren intravilan, categoria de folosinta neproductiv, sat Lunca, comuna Valea Lunga si modificare pozitia nr. 92 din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Lunga 85202228.09.2022
Descarca
...X
revocarea Hotararii Consiliului Local nr.77/24.08.2022 cu privire aprobarea locatiei pentru depozitarea temporara a materialelor inerte rezultate din activitati de construire, renovare, modernizare sau demolare constructii in comuna Valea Lunga, judetul Alba 84202227.09.2022
Descarca
...X
revocarea Hotararii Consiliului Local nr.75/24.08.2022 cu privire la aprobarea atribuirii, cu titlu gratuit, a 10 mc masa lemnoasa pentru Parohia Ortodoxa Glogovet83202227.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
revocarea Hotararii Consiliului Local nr.69/27.07.2022 cu privire la aprobarea monitorizarii prin GPS si masurarea consumului de carburant al unor autovehicule ce apartin parcului auto al comunei Valea Lunga82202227.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
acordarea unui sprijin financiar in cuantum de 25000 lei din bugetul local al comunei Valea Lunga, cap.67.02”Cultura, recreere si religie” pentru Parohia Romano Catolica Copsa Mica, Filiala Valea Lunga81202221.09.2022
Descarca
...X
stabilirea taxei de habitat pentru persoanele fizice de pe raza comunei Valea Lungă, pentru colectarea si transportul separat al deșeurilor municipale si similare, incepand cu data de 01.10.202280202216.09.2022
Descarca
...X
rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii79202216.09.2022
Descarca
...X
însuşirea Acordului de cooperare privind serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Filialei Județene Alba a A.Co.R.78202216.09.2022
Descarca
...X
aprobarea locatiei pentru depozitarea temporara a materialelor inerte rezultate din activitati de construire, renovare, modernizare sau demolare constructii in comuna Valea Lunga, judetul Alba77202222.08.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii76202217.08.2022
Descarca
...X
aprobarea atribuirii, cu titlu gratuit, a 10 mc masa lemnoasa pentru Parohia Ortodoxa Glogovet75202217.08.2022
Descarca
...X
aprobarea executarii „ Lucrari de reparatii curente trotuare, curte interioara, reparatii interioare si exterioare cladire dispensar medical uman din localitatea Valea Lunga” conform listelor cu cantitatile de lucrari F3 și alocarea sumei de 146.694,80 lei inclusiv TVA din bugetul local, prin procedura de achiziție directă74202217.08.2022
Descarca
...X
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru urmatoarele trei luni ( august, septembrie si octombrie 2022) 73202217.08.2022
Descarca
...X
insusirea documentatiei tehnice cadastrale de prima inscriere imobil- teren intravilan, categoria de folosinta drum, Str. Viilor, comuna Valea Lunga, sat Valea Lunga si modificare pozitia nr. 17 din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Lunga 72202226.07.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
aprobarea executarii „ Lucrari de colectare ape pluviale sala de sport”, localitatea Valea Lunga, conform listei cu cantitatile de lucrari F3 și alocarea sumei de 52.982,31 lei inclusiv TVA din bugetul local, prin procedura de achiziție directă71202225.07.2022
Descarca
...X
aprobarea monitorizarii prin GPS si masurarea consumului de carburant al unor autovehicule ce apartin parcului auto al comunei Valea Lunga70202220.07.2022
Descarca
...X
aprobarea valorificării a 288 mc masa lemnoasa din pădurea proprietatea Primăriei comunei Valea Lungă pe anul 2022 şi aprobarea pretului de referinta a masei lemnoase pe picior si fasonat la cioata pentru anul 202269202220.07.2022
Descarca
...X
rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii68202220.07.2022
Descarca
...X
aprobarea alocarii sumei de 30.000 lei cu TVA din capitolul 51.02-Autoritati Publice, Titlul II Bunuri si Servicii, pentru achiziţionarea unor servicii de gestionare a cainilor fara stapan, existenti pe raza comunei Valea Lunga, pana la infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobat prin Hotararea nr.4/31.03.2022 a ACOR Filiala Alba67202214.07.2022
Descarca
...X
aprobarea executarii „ Lucrari de reparatii la reteaua de canalizare la sala de sport si centru social, prin pompare ape uzate si racordarea la reteaua publica”, localitatea Valea Lunga, conform centralizatorului F2 si listelor cu cantitatile de lucrari F3 si F4 și alocarea sumei de 64.948,61 lei inclusiv TVA din bugetul local, prin procedura de achiziție directă66202214.07.2022
Descarca
...X
modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lungă65202212.07.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
aprobarea alocarii sumei de 40.000 lei din bugetul local al comunei- cap.67.02- Cultura, recreere şi religie pentru organizarea serbarii campenesti „Marie, draga Marie”, care va avea loc in data de 15 august 202264202212.07.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe secţiuni de functionare la data de 30 iunie 202263202212.07.2022
Descarca
...X
revocarea Hotararii Consiliului Local nr.42/27.05.2022 cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lungă62202212.07.2022
Descarca
...X
modificarea art.3 din HCL nr. 90/18.12.2012 privind însuşirea şi aprobarea Acordurilor de cooperare dintre Comuna Valea Lungă şi Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Comunelor din România 61202224.06.2022
Descarca
...X
aprobarea noilor indicatori tehnico-economici, actualizati conform OUG nr. 47/2022 pentru obiectivul de investitie “Modernizare si dotare corp C1 si C2 aferente Scolii generale cu clasele I-VIII Ion Bianu, localitatea Valea Lunga, judetul Alba” si cofinantarea de la bugetul local al comunei Valea Lunga60202221.06.2022
Descarca
...X
aprobarea proiectului “Reabilitare moderată cămin cultural localitatea Tăuni, comuna Valea Lungă, județul Alba ” si participarea acestuia in cadrul programului pentru obtinerea de finantare din PNRR, COMPONENTA C10-FONDUL LOCAL, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale 59202220.06.2022
Descarca
...X
rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii58202220.06.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
aprobarea suplimentării cu un numar de doua posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, la nivelul comunei Valea Lunga, începând cu data de 01.07.202257202220.06.2022
Descarca
...X
aprobarea alocarii sumei de 5.000 lei din bugetul local al comunei- cap.67.02- Cultura, recreere şi religie pentru organizarea evenimentului “Sustinere activitate culturala Asociatiunea Astra”, care va avea loc in data de 20 iulie 202256202220.06.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Pag. 1 din 9 (267 elem.)Prec123456789Următoarea