Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lungă76202327.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
desemnarea unei persoane sau a unei comisii de tutela din cadrul aparatului de specialitate al primarului, compartiment asistenta sociala si administratie publica, care sa duca la indeplinire in numele si pentru Consiliul Local Valea Lunga, Incheierea civila nr. 1475/21.08.2023 a Judecatoriei Blaj75202326.09.2023
Descarca
...X
rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii74202325.09.2023
Descarca
...X
aprobarea devizului general estimativ actualizat, a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici actualizati, a cofinantarii de la bugetul local al comunei Valea Lunga precum si a studiului de fezabilitate nr. 2/2021, actualizat, pentru obiectivul de investitie “ Racorduri canalizare ape uzate menajere si aducere la cota capace camine”, comuna Valea Lunga, in urma finalizarii procedurii de achizitie, executie de lucrari73202325.09.2023
Descarca
...X
acordul Consiliului local Valea Lunga pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenului in suprafata de 1161 mp, inscris in CF nr. 73051 Valea Lunga72202320.09.2023
Descarca
...X
aprobarea desemnării unui reprezentant din partea Consiliului Local Valea Lungă în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației care funcționează la nivelul Școlii Gimnaziale ,, Ion Bianu,, Valea Lungă, pentru anul scolar 2023-202471202318.09.2023
Descarca
...X
aprobarea desemnării reprezentanților din partea Consiliului Local Valea Lungă în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,, Ion Bianu,, Valea Lungă, pentru anul scolar 2023-202470202318.09.2023
Descarca
...X
acordarea dreptului de folosinta cu titlu gratuit a terenului in suprafata de 1161 mp, inscris in CF nr. 73051 Valea Lunga in vederea montarii statiei SRM de alimentare cu gaze naturale a comunei Cergau69202314.09.2023
Descarca
...X
insusirea documentatiei tehnice cadastrale de prima inscriere imobil- teren extravilan, categoria de folosinta curti, constructii, sat Valea Lunga, comuna Valea Lunga si modificare pozitia nr. 100 din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Lunga 68202313.09.2023
Descarca
...X
aprobarea devizului general estimativ actualizat, a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici actualizati, a cofinantarii de la bugetul local al comunei Valea Lunga precum si a studiului de fezabilitate nr. 547/2022, pentru obiectivul de investitie “Cresterea si dezvoltarea mobilitatii rurale in comuna Valea Lunga, prin modernizarea infrastructurii de transport auto si pietonal”67202330.08.2023
Descarca
...X
aprobarea documentatiei de dezmembrare al imobilului- teren extravilan, înscris în CF 71851 Valea Lungă, nr. cad. 71851 în suprafaţă totală de 309186 mp în lotul 1 în suprafaţă de 1161 mp si lotul 2 in suprafata de de 308025 mp, proprietatea comunei Valea Lunga, domeniul privat aprobarea documentatiei de dezmembrare al imobilului- teren extravilan, înscris în CF 71851 Valea Lungă, nr. cad. 71851 în suprafaţă totală de 309186 mp în lotul 1 în suprafaţă de 1161 mp si lotul 2 in suprafata de de 308025 mp, proprietatea comunei Valea Lunga, domeniul privat 66202324.08.2023
Descarca
...X
rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii65202324.08.2023
Descarca
...X
aprobarea executarii lucrarilor „ Continuare lucrari AC nr. 93/2010 cu modificare tema de proiectare”, a indicatorilor tehnico economici, a devizului general și alocarea sumei de 468.843,16 lei, inclusiv TVA din buget local prin procedura de achiziție directă, in vederea finalizarii obiectivului de investitie construire baza sportiva Valea Lunga64202301.08.2023
Descarca
...X
aprobarea alocarii sumei de 35.000 lei din bugetul local al comunei- cap.67.02- Cultura, recreere şi religie pentru organizarea serbarii campenesti „Marie, draga Marie”, care va avea loc in data de 15 august 202363202301.08.2023
Descarca
...X
analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe secţiuni de functionare la data de 30 iunie 202362202301.08.2023
Descarca
...X
aprobarea executarii lucrarilor „Aducerea la parametrii functionali a Caminului cultural Valea Lunga”, a indicatorilor tehnico economici, a devizului general și alocarea sumei de 422.796,21 lei, inclusiv TVA din buget local prin procedura de achiziție directă, in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare ISU, DSP si DSV61202326.07.2023
Descarca
...X
aprobarea valorificării a 272 mc masa lemnoasa din pădurea proprietatea Primăriei comunei Valea Lungă pe anul 2023 şi aprobarea pretului de referinta a masei lemnoase pe picior si fasonat la cioata pentru anul 202360202324.07.2023
Descarca
...X
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru urmatoarele trei luni ( iulie, august si septembrie 2023) 59202324.07.2023
Descarca
...X
avizul Consiliului Local Valea Lungă pentru aprobarea documentatiei de urbanism-PUD – „Schimbare destinatie anexa gospodareasca in depozit materiale de constructii-Magazin de produse nealimentare” cu regim de inaltime parter, situata in Valea Lunga, str. Victoriei, nr. 329A, jud. Alba58202321.07.2023
Descarca
...X
acordarea unui mandat special Domnului primar Aldea Dan Florin, reprezentantul Consiliului Local Valea Lunga în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba"57202319.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
aprobarea alocarii sumei de 40.000 lei din bugetul local al comunei- cap.67.02- Cultura, recreere şi religie pentru organizarea serbarii campenesti „Marie, draga Marie”, care va avea loc in data de 15 august 202356202317.07.2023
Descarca
...X
rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă 55202317.07.2023
Descarca
...X
analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe secţiuni de functionare la data de 30 iunie 202354202317.07.2023
Descarca
...X
acordarea unui mandat special pentru implementarea prevederilor art. V din O.U.G. nr. 133/2022, alin. (1), cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea SC GREENDAYS SRL / GREENDAYS 2-SOLUÇOES AMBIENTAIS SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 4 Lot 4 Blaj cu nr. 159/23.08.201853202326.06.2023
Descarca
...X
aprobarea delegării către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba şi asocierea în vederea depunerii spre finanţare a proiectului cu titlul „Microbuze electrice pentru elevii din județul Alba”, în cadrul apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, din cadrul PNRR/C15 Educație, Reforma 6, Investiția 10-Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi52202321.06.2023
Descarca
...X
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru sedinta extraordinara cu convocare deindata din data de 22.06.202351202321.06.2023
Descarca
...X
aprobarea alocarii sumei de 40.000 lei din bugetul local al comunei- cap.67.02- Cultura, recreere şi religie pentru organizarea serbarii campenesti „Marie, draga Marie”, care va avea loc in data de 15 august 202350202321.06.2023
Descarca
...X
acordarea unui sprijin financiar in cuantum de 30.000 lei din bugetul local al comunei Valea Lunga, cap.67.02”Cultura, recreere si religie” pentru Parohia Greco-Catolica Tauni49202320.06.2023
Descarca
...X
acordarea unui sprijin financiar in cuantum de 30.000 lei din bugetul local al comunei Valea Lunga, cap.67.02”Cultura, recreere si religie” pentru Parohia Ortodoxa Romana Lunca48202320.06.2023
Descarca
...X
aprobarea documentatiei de dezmembrare al imobilului- teren intravilan, înscris în CF 72510 Valea Lungă, nr. cad. 72510 în suprafaţă totală de 7332 mp în lotul 1 în suprafaţă de 4232 mp, lotul 2 in suprafata de de 1638 mp şi lotul 3 în suprafaţă de 1462 mp, proprietatea Statului Român47202316.06.2023
Descarca
...X
Page 1 of 13 (369 items)Prev1234567111213Next