Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind întabularea dreptului de proprietate privată a Comunei Danes asupra terenului inscris in CF nr.50998 Daneș 50202424.05.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind insusirea unei documentatii cadastrale 49202416.05.2024
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local 48202410.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind modificarea listei de investitii47202410.05.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea închirierii a trei loturi de pășune/pajiște aflată în domeniul privat al Comunei Daneș prin atribuire directa, a Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire direct 46202422.04.2024
Descarca
(10 desc.)
...X
privind reaprobarea devizului general (faza PT) pentru investiția “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A CLĂDIRII CĂMINULUI CULTURAL DANEȘ” 45202416.04.2024
Descarca
(8 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donatii cu privire la terenul inscris in CF nr. 51379 Danes 44202416.04.2024
Descarca
(14 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea a doua documentatii cadastrale 43202416.04.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ” 42202416.04.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării de activități finanțate integral din venituri proprii (sursa E) pentru unitățiile de învățământ preuniversitar de stat41202416.04.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții pentru anul 202440202416.04.2024 ...X
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2024 39202416.04.2024 ...X
Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume 38202416.04.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
privind renunțare la stații de reîcărcare pentru investiția: “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI ESTIONAREA INTELIGENTĂ A CLĂDIRII CĂMINULUI CULTURAL DANEȘ”37202422.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea modificării HCL nr. 70/30.08.2023 a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CONSTRUIRE GRADINITA ÎN LOCALITATEA SELEUS, COMUNA DANES, JUDETUL MURES”36202422.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
modificare lista de investitii35202422.03.2024
Descarca
...X
privind corectarea Anexei nr.1 la HCL nr. 43/2023 respectiv a Anexei 2.2.b a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere rețea de canalizare în localitățile Daneș și Seleuș, comuna Daneș, județul Mureș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 32202408.03.2024
Descarca
(14 desc.)
...X
privind aprobarea Inventarului patrimoniului Comunei Danes la 31.12.202331202408.03.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare respectiv a bugetului instituțiilor publice din venituri proprii si subvenții din bugetul local , pentru trimestrul IV al anului 202330202408.03.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea inchirierii suprafețelor de pășune/pajiște aflată în domeniul privat al Comunei Daneș prin atribuire directa, a Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire direct29202408.03.2024
Descarca
(25 desc.)
...X
privind rectificarea bugetului local 34202429.02.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
privind modificarea listei de investitii 33202429.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind insusirea expetizei tehnice de evaluare a imobilului situat in comuna Daneș,sat.Daneș nr. 459 , judetul Mures, in vederea instrainarii acestuia, d-nei Bucur Maria in calitate de chirias al acestui imobil 28202429.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
pentru aprobarea infiintarii de activitati finantate integral din venituri proprii pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat 27202429.02.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea lucrarii cadastrale de apartamentare , Seleus , nr.23126202422.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
proiect de hotarare cu privire la aprobarea inchirierii terenului inscris in CF nr. 54935 Danes 25202422.02.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al comunei Danes si modul de aplicare a contractului de administrare si prestari servicii a padurii comunei Danes pentru anul 2024 ȘI aprobarea Situatiei aplicarii Contractului de administrare padure aferent anului 2023 si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier al comunei Danes si modul de aplicare a contractului de administrare si prestari servicii a padurii comunei Danes pentru anul 2024 ȘI aprobarea Situatiei aplicarii Contractului de administrare padure aferent anului 2023 si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 24202422.02.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
privind aprobarea inchirierii suprafetei de 4 mp , teren intravilan Cris catre SC RCS & RDS SA 23202422.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea modificarii a acordului de parteneriat pentru proiectul Construire gradinita in localitatea Seleus, comuna Danes, judetul Mures 22202422.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
scoatere temporara din circuit agricol a unui teren cu destinatia de tufaris si DE 31021202422.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 5 (150 items)Prev12345Next