Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2022 2202205.01.2022
Descarca
(9 desc.)
...X
privind bugetul aferent anului 2022 1202205.01.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
Privind bugetul anului 202120202123.02.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
privind alocarea unor sume 19202123.02.2021
Descarca
(11 desc.)
...X
privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2021 18202123.02.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea ROF CL Danes 57202002.12.2020
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea reducerii pretului de vanzare a lemnului de foc catre populatie rezultat din partida nr. 851640202017.09.2020
Descarca
(6 desc.)
...X
privind insusirea expetizei tehnice de evaluare a imobilului situat in comuna Danes, sat. Cris , nr. 422, judetul Mures, in vederea instrainarii acestuia, d-nei Gavrild Adriana- Daniela in calitate de chirias al acestui imobil39202017.09.2020
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si a obiectelor de inventar38202017.09.2020
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul fiscal 202037202017.09.2020
Descarca
...X
avand in vedere raportul contabil privind aprobarea alocarii unei sume catre Parohia Ortodoxa Seleus36202017.09.2020
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea modificarii listei de investitii pentru anul 202035202017.09.2020
Descarca
...X
privind aprobarea aderarii Comunei Taureni la ADI Aqua Invest Mures 18202028.04.2020
Descarca
(1 desc.)
...X
privind mandatul acordat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea generala ADI Aqua Invest Mures ajustarea/modificarea preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare-epurare 17202028.04.2020
Descarca
(1 desc.)
...X
privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anul școlar 2020 - 202116202028.04.2020
Descarca
(1 desc.)
...X
cu privire la rectificarea bugetului local 15202028.04.2020
Descarca
...X
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 3202014.01.2020
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 58201917.12.2019
Descarca
(7 desc.)
...X
privind aprobarea imoozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 8201911.11.2019
Descarca
...X
privind modificarea statului de functii pentru asistenti personali 7201901.04.2019
Descarca
(2 desc.)
...X
privind constituirea comisiei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 6201915.03.2019 ...X
Proiect de hotarare referitor la ADi Aqua Invest 5201915.03.2019
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare acceptarea donatiei facuta de familia Barbu 4201915.03.2019
Descarca
(3 desc.)
...X
privind alocarea unor sume de la bugetul local 3201901.03.2019
Descarca
...X
privind aprobarea Listei de investitii pentru anul 2019 2201901.03.2019
Descarca
(2 desc.)
...X
proiect privind bugetul aferent anului 2019 1201901.03.2019
Descarca
(2 desc.)
...X
SE APROBA0201421.01.2014 ...X