Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea SSCT Cristești, STZ 5 – Târnăveni, STZ 6 – Bălăușeri și STZ 7 - Râciu 20202422.02.2024
Descarca
...X
repartizarea unei locuinte din fondul locativ de stat situata in Danes, nr.329 19202422.02.2024
Descarca
...X
privind întabularea dreptului de proprietate privată a Comunei Danes asupra terenului inscris in CF nr.51492 Danes, CF nr.53945 Danes și CF 55010 Daneș 18202422.02.2024
Descarca
...X
privind avizarea Documentației de delegare temporară - până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș17202407.02.2024
Descarca
...X
cu privire la aprobarea devizului general (faza PT) și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A CLĂDIRII CĂMINULUI CULTURAL DANEȘ” 16202402.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
modificarea HCL nr. 91 din 18.12.2023 15202429.01.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
modificarea HCL nr. 69 din 18.08.2023 14202429.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
trecere teren in proprietatea comunei 13202425.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
aprobare retea scolara12202425.01.2024
Descarca
...X
repartizare apartament ANL11202425.01.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
privind aprobarea Planului de acţiuni și de lucrări de interes local pe anul 2024, pentru repartizarea orelor de muncă pe care au obligația să le efectueze persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venitul minim de incluziune10202425.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea suprafetelor de pășune disponibile la nivelul anului 2024 și inițierea procedurii de atribuire a pasunilor proprietate privată a Comunei Daneș9202425.01.2024
Descarca
(14 desc.)
...X
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura și condițiile eliberării avizului de amplasare pentru lucrările care se pot executa fără autorizație de construire, conform prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările și completările ulterioare8202425.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
infiintare serviciu caini fara stapan 7202425.01.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
aprobare majorare cu 5% indemniz demnitari si salarii de baza6202425.01.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
acordarea unui ajutor de urgenta5202425.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind utilizarea excedentului bugetar aflat la dispozitia Consiliului Local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul curent4202409.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea bugetului pentru anul 2024 3202405.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
aprobarea listei de investitii pentru anul 2024 2202405.01.2024
Descarca
...X
privind alocarea unor sume 1202405.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol și închirierea către SNGN Romgaz-Sucursala Mediaș al terenului identificat cu număr cadastral 53054 73202308.11.2023
Descarca
...X
privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Comunei Daneș 72202308.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind trecere in domeniu privat a unor trupuri de pasune 71202317.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea modificării Regulamentului privind angajarea și desfășurareaunor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 aprobat prin HCL Daneș nr.35/ 25.05.2022 și modificat prin HCL nr. 7/1.02.2023 70202317.10.2023
Descarca
...X
trecere teren in domeniul public al comunei 69202317.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind desemnare reprez CL in consiliul de administrare al scolii 68202317.10.2023
Descarca
...X
privind insusirea unei documentatii cadastrale 67202317.10.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind insusirea expetizei tehnice de evaluare a imobilului situat in comuna Daneș , sat. Daneș , nr. FN , judetul Mures, in vederea achiziționării acestuia, înscris în CF nr. 50 909 Daneș 66202317.10.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare respectiv a bugetului instituțiilor publice din venituri proprii si subvenții din bugetul local , pentru trimestrul II al anului 2023 65202317.10.2023
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului local 64202317.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 4 (120 items)Prev1234Next