Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind aprobrea pretului de pornire a licitatiei intermediare in vederea exploatarii de masa lemnoasa din padurea proprietatea publica a Comunei Jina destinata operatorilor economici 59801820.12.8018
Descarca
(11 desc.)
...X
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate privată al Comunei Jina, județul Sibiu51202219.12.2022
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Jina pe anul 202250202219.12.2022
Descarca
...X
privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat din data de ................ pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu” și “Investiții complementare Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”49202214.12.2022
Descarca
...X
privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,, Investiții Complementare Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sibiu”48202214.12.2022
Descarca
...X
privind stabilirea impozitelor ,taxelor locale şi a taxelor speciale, pentru anul 202347202208.12.2022
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului de venituri și cheluieli al comunei Jina pe anul 202246202208.12.2022
Descarca
...X
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale, racord și stație de reglare-măsurare, în localitățile Jina, Poiana Sibiului, Rod, Tilișca, jud Sibiu”45202214.11.2022
Descarca
...X
privind aprobarea listelor de partizi și a prețurilor de pornire a licitației principale de vânzare masă lemnoasă, pe picior, destinată operatorilor economici, pentru anul 2023, respectiv aprobarea listelor de partizi și a prețurilor de pornire a licitației de prestari servicii exploatări forestiere, destinată nevoilor locale, pentru anul 2023, din pădurea proprietate publică a comunei Jina44202202.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind rectificarea bugetului de venituri și cheluieli al comunei Jina pe anul 202243202202.11.2022
Descarca
...X
privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a persoanelor care reprezinta cazuri sociale.42202202.11.2022
Descarca
...X
privind trecerea imobilului teren - drum – înscris în CF nr. 102347 Jina, nr. cadastral 102347, din domeniul public al comunei Jina în domeniul public al județului Sibiu41202202.11.2022
Descarca
...X
privind alegerea presedintelui de sedință a Consiliului Local Jina începând cu data de 09.11.202240202202.11.2022
Descarca
...X
privind privind rectificarea bugetului de venituri și cheluieli al comunei Jina pe anul 202239202222.09.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de partizi și a prețurilor de pornire a licitației de prestari servicii exploatari forestiere destinata nevoilor locale pentru anul 202238202222.09.2022
Descarca
...X
privind aprobarea listelor de partizi și a prețurilor de pornire a licitației intermediare de vânzare masă lemnoasă, pe picior respectiv fasonată la D.A.F., destinată operatorilor economici, pentru anul 2022 din pădurea proprietate publică a comunei Jina37202223.08.2022
Descarca
...X
privind revocarea și radierea dreptului de administrare înscris în CF 103240 Jina (CF vechi: 1), Nr. cadastral./Nr. Topografic 1128/2 respectiv CF 103240-C1-U2 Jina (CF vechi: 1) , Nr. cadastral./Nr. Topografic 1128/2/II în favoarea ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. CIF: 42732036202222.08.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea racordării la rețeaua electrică a persoanelor care reprezintă cazuri sociale35202222.08.2022
Descarca
...X
privind aprobarea angajării unui Birou de Avocatură în vederea reprezentării în justiție și apărării intereselor Unității Administrativ-Teritoriale Jina, Primăriei comunei Jina, Consiliului Local al comunei Jina, Comisiei Locale de Fond Funciar Jina în procesele în care acestea sunt parte, aflate pe rolul instanțelor de judecată.34202230.06.2022
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului de venituri și cheluieli al comunei Jina pe anul 2022.33202230.06.2022
Descarca
...X
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Dordea Nicolae şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta în Consiliul local al comunei Jina..32202230.06.2022
Descarca
...X
privind alegerea presedintelui de sedință a Consiliului Local Jina începând cu data de 07.07.2022.31202230.06.2022
Descarca
...X
privind mandatarea primarului Comunei Jina ca reprezentant al Comunei Jina în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea modificării tarifelor activității de sortare/compostare solicitat de S.C. SOMA S.R.L. . precum și pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activități de operare a Statiei de sortare și a Stației de compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie, nr. 2037/29.12.202030202220.05.2022
Descarca
...X
privind revocarea și radierea dreptului de administrare înscris în CF 103240 Jina (CF vechi: 1), Nr. cadastral./Nr. Topografic 1128/2 respectiv CF 103240-C1-U2 Jina (CF vechi: 1) , Nr. cadastral./Nr. Topografic 1128/2/II în favoarea TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.29202217.05.2022
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului de venituri și cheluieli al comunei Jina pe anul 202228202217.05.2022
Descarca
...X
privind mandatarea primarului Comunei Jina ca reprezentant al Comunei Jina în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze “pentru/împotriva” aprobării ajustării tarifelor activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 5 Săliște solicitate de S.C. SOMA S.R.L. precum și “pentru/împotriva” aprobării încheierii Actului adițional nr. 1 la contractul nr. 2038/29.12.202027202217.05.2022
Descarca
...X
privind acordul de principiu pentru transferul unor capacitati energetice de distributie din proprietatea privata a comunei Jina către operatorul concesionar DEER Cluj – Napoca - Sucursala Sibiu.26202217.05.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a persoanelor care reprezinta cazuri sociale.25202217.05.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al comunei Jina, a plângerii prealabile formulată de către Asociația Crescătorilor de Oi Jina Sibiului.24202217.05.2022
Descarca
...X
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local JINA în Consiliul Director al Asociației „Pădurile Jinei”23202204.04.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 9 (245 items)Prev123456789Next