Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTĂRÂRE privind aprobarea marcării de trasee turistice pe raza comunei Mihăileni, ca parte a destinației Colinele Translivaniei60202130.12.2021
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport aferente lunii noiembrie 2021 personalul didactic din cadrul Șc. Gim. Mihăileni59202130.12.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind Alegerea președintelui de ședință58202130.12.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind rectificare bugetului local pe trim. IV anul 202157202115.12.2021
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, administrare și închiriere locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor din fondul locativ aparținând comunei Mihăileni, jud. Sibiu56202126.11.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trim. IV 202155202126.11.2021
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta și valorifica în anul 2022 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Mihăileni, jud. Sibiu54202126.11.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii , în anul 2022 -202353202126.11.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind decontare cheltuielilor de transport aferente lunii OCTOMBRIE 2021 pentru personalul didactic din cadrul Șc. Gim. Mihăileni, jud. Sibiu52202126.11.2021
Descarca
(7 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 202251202126.11.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea Cererii de Finanțare prin OUG nr. 95/2021 pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețele de alimentare cu apă și rețele de canalizare menajeră în comuna Mihăileni”50202121.10.2021
Descarca
(4 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea programului pilot în Municipiul Mediaș în vederea implementării instrumentului economic ”plătești pentru cât arunci”49202121.10.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind reactulizarea Devizului General și indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicării O.G. nr. 15/2021 a obiectivului de investiții ”Înființarea sistemelor de ape uzate și alimentare cu apă în localitățile comunei Mihăileni„48202121.10.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind reactulizarea Devizului General și indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicării O.G. nr. 15/2021 a obiectivului de investiții ”Reabilitate, extindere și dotare Școală, sat Mihăileni, com. Mihăileni, jud. Sibiu„47202121.10.2021
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de Funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihăileni, județul Sibiu45202121.10.2021
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihăileni, jud. Sibiu45202121.10.2021
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de Funcții din cadrul aparatului de specilitatea al primarului comunei Mihăileni, județul Sibiu45202121.10.2021
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de Funcții din cadrul aparatului de specilitate al primarului comunei Mihăileni, județul Sibiu45202121.10.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Alegerea presedintelui de sedință33202123.09.2021
Descarca
...X
rfret1202027.02.2020
Descarca
(20 desc.)
...X