Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea devizului general actualizat și a asigurării cofinanțării pentru obiectivul de investiţie “Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Micăsasa, județul Sibiu” 45202210.08.2022
Descarca
6 descărcări
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA MICĂSASA, JUDEȚUL SIBIU”44202205.07.2022
Descarca
4 descărcări
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a asigurării cofinanțării pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare și dotare școală gimnazială, amenajări exterioare în curte și realizare sală sport școlară, localitatea Micăsasa, comuna Micăsasa” 43202205.07.2022
Descarca
1 descărcări
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a asigurării cofinanțării pentru obiectivul de investiţie “Construire Grădiniță în localitatea Țapu, Comuna Micăsasa”42202205.07.2022
Descarca
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III, anul 202241202205.07.2022
Descarca
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației anuale în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public lcoal prin curse regulate ,,NORD TRANS” 40202217.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea organigramei și a statului de functii ale Primăriei Comunei Micăsasa, judetul Sibiu pe anul 202239202217.06.2022
Descarca
3 descărcări
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAS – ZONĂ METROPOLITANĂ” 38202217.06.2022
Descarca
2 descărcări
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției primarului comunei Micăsasa, județul Sibiu, nr. 86/02.06.2022 referitoare la rectificarea bugetului local pe trimestrul II, anul 2022 prin virare de credite bugetare în cadrul aceluiași articol bugetar37202202.06.2022
Descarca
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea obligației financiare în cadrul Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Cibinium,,36202202.06.2022
Descarca
2 descărcări
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului comunei Micăsasa în Adunarea Generală a Asociațiilor a A.D.I. ”ECONORD Sibiu”, să voteze ”pentru” aprobarea indicatorilor de performanță, a cotei de dezvoltare precum și aprobarea modificării tarifelor la S.C. ECO – SAL S.A. Mediaș35202202.06.2022 ...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comueni Micăsasa nr. 32/16.05.2022 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II, anul 202234202202.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Micăsasa, jud. Sibiu pe o perioadă de trei luni33202202.06.2022
Descarca
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcţională a ADI Nord Trans” , a cheltuielilor aferent proiectului, precum şi a participării comunei Micăsasa în parteneriat la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local şi a acordului de parteneriat 31202212.05.2022
Descarca
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II - anul 202232202210.05.2022
Descarca
2 descărcări
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înregistrarea UAT Micăsasa în Sistemul național electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale (SNEP), utilizând cadrul bancar și implicit înrolarea în sistemul ,,Ghișeul.ro’’30202214.04.2022
Descarca
2 descărcări
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari în vederea exercitării votului29202214.04.2022
Descarca
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Micăsasa, județul Sibiu, aplicabile în anul fiscal 2023, prin indexarea cu rata inflației de 5,1 % a celor existente28202214.04.2022
Descarca
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării comunei Micăsasa prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate ”NORD TRANS”, la programul de finanţare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local. 27202212.04.2022
Descarca
...X
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind demararea procedurilor în vederea cumpărării prin negociere a terenului în suprafață de 1649 mp, situat în intravilanul localității Micăsasa, jud. Sibiu, în vederea înființării unei căi de acces pentru locuitorii străzii Avram Iancu 26202205.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind modificarea trimestrialitătii si rectificarea bugetului local pe trimestrele II, III si IV anul 2022 25202205.04.2022
Descarca
...X
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E pentru instituirea taxei de utilizare a rețelei de apă și a măsurilor pentru întreținerea și monitorizarea sistemului de apă în Comuna Micăsasa 24202205.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Micăsasa, județul Sibiu și a situațiilor financiare, la data de 31 decembrie 2021 23202205.04.2022
Descarca
...X
PROIECT privind validarea Dispoziției primarului comunei Micăsasa, județul Sibiu, nr. 55/16.03.2022 referitoare la rectificarea bugetului local pe trimestrul I anul 2022, prin virare de credite bugetare în cadrul aceluiași articol bugetar 22202230.03.2022
Descarca
1 descărcări
...X
PROIECT privind necesitatea şi oportunitatea aprobării taxei de închiriere şi a regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator/tractor cu remorcă/tractor cu tocător aflat în patrimoniul comunei Micăsasa, judeţul Sibiu21202230.03.2022
Descarca
6 descărcări
...X
PROIECT Privind aprobarea înscrierii în domeniul public al UAT Comuna Micăsasa a investiției Sistemul de alimentare cu apă a localităților Micăsasa și Țapu, com. Micăsasa, jud. Sibiu 20202230.03.2022
Descarca
2 descărcări
...X
PROIECT pentru modificarea coeficienților care stau la baza determinării salariilor pentru funcţionarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Micăsasa19202230.03.2022
Descarca
7 descărcări
...X
Proiect rectificare buget local trim I,II,III SI IV 202218202208.03.2022
Descarca
...X
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I anul 2022 17202207.03.2022
Descarca
2 descărcări
...X
P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Micăsasa, județul Sibiu, pe o perioadă de 3 luni 16202207.03.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Pag. 1 din 4 (113 elem.)Prec1234Următoarea