Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Privind aprobarea dizolvarii de drept si lichidarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'ECO VALEA HARTIBACIULUI21202311.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind aprobarea Proiectului Tehnic , a indicatorilor tehnico-economici pe tru obiectivul de RENOVARE SEDIU UAT MERGHINDEAL JUDETUL SIBIU din cadrul PNRR, Componenta 10- Fondul Local , Operatiunea 13- Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciiloe publice, avand nr. C 10-13-51441202321.08.2023
Descarca
...X
Privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului compus din teren-gradina CF 100157 Merghindeal nr top 108,109 in suprafata de 1983 MP si teren imprejmuit partial CF100780 Merghindeal nr top 323 in suprafata de 733 mp, din domeniul privat al Comunei Merghindeal42202318.08.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Merghindeal40202316.08.2023
Descarca
...X
Privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare si a Documentatiei de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de depozitare a deseurilor reziduale din judetul Sibiu, precum si mandatarea reprezentantului unitatii administriv-teritoriale in Adunarea Generala a Asociatiei ADI ECO Sibiu sa voteze 'pentru' sau 'impotriva' aprobarii Studiului de fundamentare, Studiului de Oportunitarte, Strategiei de contractare si a Documentatiei de Atribuire pentru 'delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de depozitare a deseurilor reziduale din Judetul Sibiu'43202307.08.2023
Descarca
...X
Privind revocarea HCL Merghindeal nr 32/06.07.2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Merghindeal39202328.07.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind indreptarea erorilor materiale cuprinse in Contract de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1478/05.11.2019, si HCL 50/28.09.2022 privind atribuirea terenului disponibil pentru construirea unei locuinte proprietate personala in folosinta gratuita tinerilor care beneficiaza de prevederile Legii nr.15/2003, respectiv HCL nr. 49/31.08.2022 avand acelasi obiect35202325.07.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea planului de evolutie al tarifelor, a documentatiei tehnico-economice, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici, precum si a cofinantarii pentru proiectul 'Recipiente de colectare a deseurilor'38202321.07.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat, si a Actului cadru de atribuire pentru proiectele 'Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu' si 'Investitii complementare Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu'37202321.07.2023
Descarca
...X
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE IN FAVOAREA CONSILIULUI POPULAR MERGHINDEAL ASUPRA IMOBILELOR (CONSTRUCTII) INSCRIS IN CF 102008 MERGHINDEAL TOP 707/1 ,708/1 DEALU FRUMOS34202319.07.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Merghindeal32202305.07.2023
Descarca
...X
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI PRIVIND ELABORAREA PUG-ULUI COMUNEI MERGHINDEAL, JUDET SIBIU33202330.06.2023
Descarca
...X
Privind mandatrea primarului Comunei Merghindeal ca reprezentant al Comunei Merghindeal in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'ECO' Sibiu sa voteze ' impotriva' aprobarii modificarii tarifelor activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Zona 3 Agnita- judetul Sibiu solicitat de catre S.C. SOMA S.R.L.31202314.06.2023 ...X
Privind mandatrea primarului Comunei Merghindeal ca reprezentant al Comunei Merghindealin adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'ECO'Sibiu sa voteze ' impotriva' aprobarii modificarii tarifului de depozitare30202314.06.2023 ...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II din anul 202328202314.06.2023
Descarca
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta27202314.06.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 202436202313.06.2023
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II din anul 202326202330.05.2023
Descarca
...X
Privind delegarea catre Unitatea Administrativ Teritoriala - Judetul Sibiu, a dreptului de depunere a aplicatiei de finantare aferenta proiectului ' Microbuze scolare electrice in judetul Sibiu' gestionat de Ministerul Educatiei, in cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C15/EDUCATIE/I.1025202330.05.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea participarii Comunei Merghindeal, la parteneriatul GAL Microregiunea Hartibaciu, jud Sibiu 2023-2027 si sustinerea parteneriatului pentru accesarea fondurilor cu finalitate nerambursabila prin Planul strategic 2023-202724202305.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta23202305.05.2023
Descarca
...X
Privind atribuirea locuintelor sociale in Comuna Merghindeal22202319.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind aprobarea platii cheltuielilor efectuate in baza Acordului de Cooperare cu Filiala Judeteana a Asociatiei Comunelor din Romania in valoare de 4000 lei/luna20202319.04.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie RENOVARE SEDIU MERGHINDEAL, JUDETUL SIBIU19202319.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II din anul 202318202319.04.2023
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I din anul 202317202306.03.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitatea, revizuit conform Action Completion Note PJ/JASPERS/2022 - 2022 - 09223?ET.JH/jo si aprobat prin Decizia de punere in aplicare a Comisiei de 6.9.2022, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evolutie a tarifelor de apa si apa uzata precum si a Listei prioritare de investitii , precum 'Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, judetul Sibiu', in cadrul POIM 2014-202015202322.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind aprobarea Notei de fundamentare a Devizului General si a Listei de investitii prioritare, care vor face obiectivul proiectului 'Solutie digitala de contorizare apa potabila in Regiunea Nord si Nord - Est a judetului Sibiu, zona de operare a S.C. APA TARNAVEI MARI S.A'14202322.02.2023
Descarca
...X
Privind insusirea rezultatului inventarierii bunurilor care alcatuiesc domeniul public si domeniul privat al Comunei Merghindeal , in urma activitatii de inventariere a patrimoniului desfasurata la finalul anului 202216202315.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind mandatarea Primarului Comunei Merghindeal ca reprezentant al Judetului Sibiu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'ECO' Sibiu sa voteze ............ solicitarii S.C.Tracon S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare13202315.02.2023
Descarca
...X
Page 1 of 10 (271 items)Prev12345678910Next