Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
constatarea incetarii de drept a madatului de consilier local si viceprimar al comunei Ogra, a d-lui Palaghie Marian1987202428.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind avizarea Documentației de delegare temporară - până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 1 Sânpaul1202227.09.2022
Descarca
(14 desc.)
...X
avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș)- zona 1 Sânpaul0202227.09.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
Proiect de hotararare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pe anul 20223202122.10.2021
Descarca
(16 desc.)
...X
Proiect de Hotarare Privind aprobarea modificării Actului Constitutuv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecolect Mureș”2202113.05.2021
Descarca
(19 desc.)
...X
Proiect de Hotarare privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la comuna Ogra , județul Mureș 1202113.05.2021
Descarca
(10 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea aplicarii prevederilor capitolului 2- anularea unor obligatii accesorii al OUG 69/2020, precum si acordarea unor facilitati la plata impozitului anual sau a ataxei lunare pe cladiri.2970202004.06.2020
Descarca
(14 desc.)
...X
Referat de aprobare al proiectului de hotarare pentru aprobarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Mures2484202013.05.2020
Descarca
(39 desc.)
...X
Privind aprobarea modificarii si competarii Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitatilor din judetul Mures aprobat prin HCL nr.20/18.04.20161202013.05.2020
Descarca
(33 desc.)
...X