Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind avizarea Documentației de delegare temporară - până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș) - zona 1 Sânpaul1202227.09.2022
Descarca
7 descărcări
...X
avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș)- zona 1 Sânpaul0202227.09.2022
Descarca
5 descărcări
...X
Proiect de hotararare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pe anul 20223202122.10.2021
Descarca
9 descărcări
...X
Proiect de Hotarare Privind aprobarea modificării Actului Constitutuv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ecolect Mureș”2202113.05.2021
Descarca
17 descărcări
...X
Proiect de Hotarare privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la comuna Ogra , județul Mureș 1202113.05.2021
Descarca
7 descărcări
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea aplicarii prevederilor capitolului 2- anularea unor obligatii accesorii al OUG 69/2020, precum si acordarea unor facilitati la plata impozitului anual sau a ataxei lunare pe cladiri.2970202004.06.2020
Descarca
14 descărcări
...X
Referat de aprobare al proiectului de hotarare pentru aprobarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Mures2484202013.05.2020
Descarca
39 descărcări
...X
Privind aprobarea modificarii si competarii Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitatilor din judetul Mures aprobat prin HCL nr.20/18.04.20161202013.05.2020
Descarca
33 descărcări
...X