Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Proiect tehnic + Detalii de executie, Proiect tehnic pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire(P.A.C) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Asigurarea de sisteme ITS in orasul Busteni, judetul Prahova”.55202405.04.2024
Descarca
(19 desc.)
...X
Proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier local a domnului MICLEA CONSTANTIN.53202405.04.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 202413202405.04.2024
Descarca
(8 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local pentru anul 2024.50202422.03.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritati locuinte sociale apartinand orasului Busteni49202422.03.2024
Descarca
(12 desc.)
...X
Proiect de hotarare de aprobarea Regulamentului privind repartizarea si inchirierea locuintelor sociale apartinand orasului Busteni.32202422.03.2024
Descarca
(8 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind retragerea repartitiei pentru locuinta sociala situata in orasul Busteni, str.Crinei,Bl.C2,jud.Prahova48202421.03.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,, CETATEAN DE ONOARE” domnilor Jan Bocu,Tunaru Constantin si Toc Mihai-Constantin, Haiduc Gheorghe. 47202421.03.2024
Descarca
(8 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind vanzarea cu drept de preemtiune a cotei parte de 2,61% indiviz din 744 mp, indiviz din 1094 mp,din terenul situat in str.Telecabinei nr.52, proprietate privata a orasului Busteni,catre domnul Paun Constantin Mihai.46202421.03.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind completarea Anexei 7 din HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Busteni, cu imobilul identificat in Busteni,str.Erou Stanica nr.9, in suprafata de 20 mp.45202421.03.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului bunurilor imobile apartinand domeniului privat-Anexa nr.1 la HCL 50/2011, pozitia 25.44202421.03.2024
Descarca
(7 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,, CETATEAN DE ONOARE” domnului Popescu Cezar Georgian.43202421.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii CARAIMAN COMSERV S.R.L pentru anul 2024.42202421.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului Cultural Aurel Stroe din Busteni.41202421.03.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de,,CETATEAN DE ONOARE” al orasului Busteni.28202421.03.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind achizitionarea unor servicii juridice40202408.03.2024
Descarca
(10 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier local a domnului Nanu Teodor Marius.36202423.02.2024
Descarca
(10 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Regulamentul privind repartizarea si inchirierea locuintelor sociale apartinand orasului Busteni aprobat prin HCL 146/26.08.2021.35202423.02.2024
Descarca
(9 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind achizitionarea unor servicii juridice.34202422.02.2024
Descarca
(10 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind mandatarea domnului/doamnei _________________, reprezentand Consiliului Local al orasului Busteni , jud.Prahova, pentru a vota in sedinta A.G.A, in conformitate cu art.12 alin(2), art.12 alin(5),lit.d, art.16 alin.(2) lit.j.si art.21 alin.(1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara„Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova”cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Actul Aditional nr.1 la Statut, retragerea comunei Ceptura, Jud.Prahova din Asociatie, respectiv retragerea din contractul de delegare, prin incheierea de acte aditionale. 33202422.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali in Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al orasului Busteni.31202421.02.2024
Descarca
(7 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de folosinta prin contract de comodat a doua vehicule, de la Primaria Busteni catre Serviciul Public Judetean Salvamont Prahova.30202421.02.2024
Descarca
(7 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita a obiectelor de inventar din Anexa 1 catre Societatea Caraiman Comserv Srl. 29202421.02.2024
Descarca
(7 desc.)
...X
Proiect de hotarare de modificare a Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi in orasul Busteni. 27202421.02.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind vanzarea imobilului locuinta, situat in Busteni, Aleea Panselelor nr.3,et.S+M,ap.12,jud.Prahova,in baza Legii nr.112/1995.26202421.02.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind vanzarea imobilului locuinta, situat in Busteni, B-dul Libertatii nr.22,et.D+P,ap.6,jud.Prahova,in baza Legii nr.112/1995.25202421.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat in Busteni, B-dul Independentei nr.124, jud.Prahova.24202421.02.2024
Descarca
(9 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind achizitionarea unor servicii juridice pentru dosarul civil nr.1066/310/2020.21202414.02.2024
Descarca
(11 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si estimari 2025-202720202414.02.2024
Descarca
(10 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobare Planului Urbanistic Zonal - Acces complementar Descarcare A3 Azuga-Busteni.19202414.02.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
Page 1 of 12 (331 items)Prev1234567101112Next