Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 202320202316.03.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2022.19202316.03.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Bușteni pentru perioada 2023-2030.20202303.03.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind participarea UAT Bușteni la proiectul ,,Școli Motivante Adaptate Ritmului Tehnologic - PH-SMART”19202323.02.2023
Descarca
(9 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Busteni, care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al orasului Busteni pentru anul 2022.18202322.02.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului privat de interes local al orasului Busteni.17202322.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii terenului in suprafata de 400 mp, situat in strada Crinei nr.28, inscris in Cartea Funciara sub nr.23691, cu numar cadastral 23691, proprietatea privata a orasului Busteni.16202322.02.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
Proiect de hotarare de modificare a Anexei nr.1 de la HCL 145/25.08.2022 privind Lista cuprinzand autoturismele aflate in administrarea Primariei orasului Busteni si consumul lunar. 15202322.02.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea Registrului Local al spatiilor verzi din Orasul Busteni.14202322.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pe anul 2023 a Orasului Busteni in cadrul Asociatiei Oraselor din Romania13202322.02.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale pentru anul 202312202322.02.2023
Descarca
...X
Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei SC,,IMO INVEST TOTAL” SRL catre orasul Busteni, a terenului cu categoria curti constructii in suprafata de 19 mp, cu numar cadastral 26157 situat in Busteni, B-dul Independentei nr.2B,cu destinatia amenajare pasaj rutier.11202321.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii cuantumului chiriei pentru perioada februarie 2023-31 ianuarie 2024, pentru locuintele situate in blocul ANL din Busteni,str.Nestor Ureche nr.60.10202321.02.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii documentatiei aferente delegarii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan al Orasului Busteni, judetul Prahova, aprobate prin HCL Busteni nr.151/29.09.20229202321.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări 2024-20268202313.02.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind participarea Orașului Bușteni alături de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului la Târgurile Internaționale de Turism.7202301.02.2023
Descarca
(9 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind delegarea administrarii terenului si cladirii in care isi desfasoara activitatea Centrul Cultural,,Aurel Stroe” Busteni si aprobarea contractului de delegare a administrarii7202320.01.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, situat in orasul Busteni, str.Piatra Arsa nr.52, in suprafata de 267 mp, cu numar cadastral 10021,inscris in CF 5025,atribuit in baza Legii 15/2003, numitului Boian Dan Vasile.6202320.01.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenului in suprafata de 266 mp din acte(244 mp din masuratori), cu numar cadastral 24571, inscris in CF 24571, situat in orasul Busteni, str.Crinei nr.23, proprietate privata a orasului Busteni, cu terenul in suprafata de 1086 mp din acte(1024 mp din masuratori), cu numar cadastral 23357, inscris in CF 23357, proprietate privata a orasului Busteni.5202320.01.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2023,conform Legii nr. 416/2001.4202320.01.2023
Descarca
(8 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea REGISTRULUI LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI DIN ORAȘUL BUȘTENI4202316.01.2023
Descarca
(14 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației aferente delegării gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a orașului Bușteni pentru activitatea privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în vederea încheierii unui acord cadru de prestări de servicii.3202311.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației aferente delegării gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a orașului Bușteni pentru activitatea privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în vederea încheierii unui acord cadru de prestări de servicii.2202309.01.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul HCL 188/10.11.20221202309.01.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind participarea UAT Busteni in parteneriat cu unitati administrativ teritoriale din cadrul judetelor Prahova, Buzau si Vrancea, la implementarea proiectului,,Velo Valahia” din Investitia I.4 ,,Implementarea a 3000 Km de trasee cicloturistice la nivel national” finantat din PNRR, Componenta 11 - Turism si cultura.217202221.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.216202221.12.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 590 mp,cu nr. cadastral 27569, inscris in CF nr. 27569, situat in Busteni, str.Pescariei nr.35B,Lot B catre numitul Bitoiu Irinel.218202216.12.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice de asistenta, consiliere, reprezentare juridica si apararea intereselor Orasului Busteni si Consiliului Local al orasului Busteni in cauzele in care acesta este parte.217202216.12.2022
Descarca
(10 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 210 mp, numar cadastral 27011, inscris in CF 27011, situat in orasul Busteni, str.Zamorei fn, catre SC,,YAEL E. INVEST” SRL.216202216.12.2022
Descarca
(8 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, situat in orasul Busteni, str.Piatra Arsa nr.88, in suprafata de 201 mp, cu numar cadastral 2819, inscris in CF 2829/S, atribuit in baza Legii 15/2003 numitului Gagenel Mihai Laurentiu.215202216.12.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
Page 1 of 6 (179 items)Prev123456Next