Cautare proiecte de hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. proiectDataTitlu hotarare 
2018 2/2018 16.04.2018Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
2018 1/2018 03.01.2018PROIECT DE HOT> PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018
2017 0/2017 14.12.2017Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pe anul 2018-2019 de pe raza teritoriala Deda
2017 0 06.12.2017Proiect de hotarare privind aprobarea retelri scolare de pe raza teritoriala a comunei Deda pentru anul scolar 2018-2019
2017 16 24.11.2017Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de parteneriat in Consortiul Scolar " Valea Muresului"
2017 15 15.11.2017Proiect Hotarare aprobare preturi pornire licitatie partizile 6235 si 6278
2017 14 15.11.2017Proiect hotarare privind acceptare drept de proprietate asupra teren intravilan in suprafata de 272 mp.
2017 12 14.11.2017Proiect de hotarare privind aprobarea valorificarii masei lemnoase si volumul de masa lemnoasa stabilit a fi recoltat din fondul forestier si pasunile impadurite proprietate a comunei Deda pe anul 2018
2017 13 13.11.2017P.H. Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale ale U.A.T. pentru anul 2018
2017 11 13.11.2017Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioada determinata
2017 9 13.11.2017Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Deda pe anul 2017
2017 8 18.10.2017Privind rectificarea bugetului de venituri ?i cheltuieli a comunei Deda pe anul 2017 Consiliul local al Comunei Deda, întrunit în sedinta ordinara
2017 7 18.10.2017Privind aprobarea utilizarii excendetului bugetului local al comunei Deda rezultat la încheierea exerci?iului bugetar 2016
2017 6 18.10.2017Privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru comuna Deda, jude?ul Mure? Consiliul local al Comunei Deda, întrunit în sedinta ordinara
2017 5 18.10.2017Privind aprobarea cheltuielilor pentru lucrarile la acoperi?ul de la Caminul Cultural Pietri?, comuna Deda, sat Pietri?
2017 4 18.10.2017Privind alocarea sumei de 15.000 de lei Parohiei Ortodoxe Filea, din comuna Deda, sat Filea
2017 3 18.10.2017Privind aprobarea cheltuielilor pentru lucrarile la iluminatul public din satul Filea, comuna Deda
2017 2 18.10.2017Privind aprobarea cheltuielilor pentru iluminatul festiv în comuna Deda, jude?ul Mure? ?i a cheltuielilor privind asigurarea pachetelor de Craciun „Pomul de Craciun”
2017 1 18.10.2017Privind asigurarea finantarii din bugetul local al Comunei Deda pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru investitia „Construire dispensar medical, loc. Deda, comuna Deda, judetul Mures”