Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotarare privind privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “SERVICIUL APĂ CANAL-COMUNA DEDA”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei DEDA, judeţul Mureş 55202116.11.2021
Descarca
(17 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul UAT Deda pentru anul fiscal 202254202105.11.2021
Descarca
(11 desc.)
...X
Hotarare pentru aprobarea asocierii Comunei Deda, prin Consiliul local al Comunei Deda, cu comunele Brîncovenești, Rușii-Munți, Aluniș și Vătava, în vederea inițierii și depunerii spre finanțare nerambursabilă a proiectului cu titlul “Rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale pe Valea Mureșului Superior”, care va fi depus în cadrul Programului Național Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, apel de proiecte POIM/.../8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale53202020.08.2020
Descarca
(55 desc.)
...X
Hotarare pentru aprobarea asocierii Comunei Deda, prin Consiliul local al Comunei Deda, cu comunele Brîncovenești, Rușii-Munți, Aluniș și Vătava, în vederea inițierii și depunerii spre finanțare nerambursabilă a proiectului cu titlul “Rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale pe Valea Mureșului Superior”, care va fi depus în cadrul Programului Național Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine, apel de proiecte POIM/.../8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale53202020.08.2020 ...X
Hotarare privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda pentru luna martie 2020 46202031.07.2020
Descarca
...X
Hotarare privind infiintarea si cuprinderea Gradinitei cu Program Prelungit din loc. Deda, nr. 362, com. Deda, jud. Mures in retelaua scolara de pe raza teritoriala a comunei Deda pentru anul scolar 2020-2021 52202027.07.2020
Descarca
(8 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea destinatiei si a preturilor de pornire la licitatie a masei lemnoase din cota anului 2020 pentru partizile 6408, 6409 si 6410, 51202027.07.2020
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea cumpararii imobilului teren in suprafata de 650 mp., situat in localitatea Deda, nr. 196, comuna Deda , judetul Mures 50202027.07.2020
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotarare privind acordarea de material lemnos pentru anumite institutii si persoane fizice din com. Deda, judetul Mures 49202027.07.2020
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotarare privind realizarea unui pod peste paraul Bistra in localitatea Deda, in zona nr. administrativ 57, com. Deda, judetul Mures48202027.07.2020
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii din imobilul situat in localitatea Deda, nr. 180 (cladirea din piata), com. Deda, judetul Mures 47202027.07.2020
Descarca
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Deda pe anul 2020 45202027.07.2020
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare privind infiintarea si cuprinderea Gradinitei ci Program Prelungit din loc. Deda, nr.362, jud. Mures in reteaua scolara de pe raza teritoriala a comunei Deda pentru anul scolar 2020-202152202026.07.2020
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea destinatiei si a preturilor de pornire la licitatie a masei lemnoase din cota anului 2020 pentru partizile 6408, 6409 si 641051202026.07.2020
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea cumpararii imobilului teren in suprafata de 650 mp, situat in localitatea Deda, nr. 196, com. Deda, judetul Mures50202026.07.2020
Descarca
...X
Hot.privind intabularea dreptului de proprietate privata a Comunei Deda asupra unor imobile-terenuri si constructii41202019.06.2020
Descarca
(7 desc.)
...X
Hot.privind acordarea de material lemnos de constructie pentru Centrul Medico Social Deda 44202009.06.2020
Descarca
...X
Hot. privind modificarea contractului de inchiriere pasune din domeniul public al comunei Deda, inregistrat cu nr. 3646 din 12.05.2017 43202009.06.2020
Descarca
(3 desc.)
...X
Hot. privind aprobarea cantitatii anuale in m.c. si pretul la masa lemnoasa pentru populatia comunei Deda 42202009.06.2020
Descarca
(3 desc.)
...X
Hot. privind aprobarea proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE LICEU TEHNOLOGIC „VASILE NETEA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.140202009.06.2020
Descarca
...X
Hot. privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: „REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DEDA”39202009.06.2020
Descarca
(2 desc.)
...X
Hot. privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: „EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA DEDA, JUDEȚUL MUREȘ”38202009.06.2020
Descarca
(2 desc.)
...X
Hot. privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorilor de garanție pentru garantarea avansului proiectelor „DEMOLARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN LOCALITATEA DEDA” 37202009.06.2020
Descarca
(1 desc.)
...X
Hot. privind modificarea HCL Deda nr. 78 din 19.12.2019 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale ale UAT Deda pentru anul 2020 36202009.06.2020
Descarca
(2 desc.)
...X
Hot. privind aprobarea destinatiei si a preturilor de pornire la licitatie a masei lemnoase din cota anului 2020 pentru partizile 6398,6399,6400, 6403, 6401, 6404, 6405 si 6406 .34202009.06.2020
Descarca
...X
Hot. privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. Nr. 14 din 27.03.2020 .32202009.06.2020
Descarca
(2 desc.)
...X
Hot. privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Deda in anul scolar 2019-2020.31202009.06.2020
Descarca
...X
Hot. privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda pentru luna februarie 2020. 30202009.06.2020
Descarca
...X
Hot. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Deda pe anul 2020. 29202009.06.2020
Descarca
...X
Hot. privind incetarea mandatului de consilier local al domnului LINGURAR DANUT , ca urmare a decesului acestuia si validarea mandatului unui nou consilier local pe locul devenit vacant.28202009.06.2020
Descarca
...X
Page 1 of 3 (64 items)Prev123Next