Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Orasului Saliste din 12 , 02 , 202425202402.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
soluționarea propunerii înaintate de către SC Total NSA SRL înregistrată la nr. 568/11,01,2024 24202402.02.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
organizarea păşunatului şi exploatărea pajiştilor permanente , proprietate privată a Orasului Saliste 23202402.02.2024
Descarca
...X
aprobarea Bugetului General al Orasului Saliste pe anul 202422202402.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Servicii CL Săliște S.R.L. pentru exerciţiul financiar al anului 202421202402.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din Orasul Saliste în anul școlar 2024-202520202402.02.2024
Descarca
...X
însușirea Raportul informării şi consultării publicului nr. 15890 din 11.05.2023 si aprobarea documentaţiei de urbanism nr. 08/2021 „ELABORARE AVIZARE APROBARE P.U.Z. – ÎN SCOPUL CONSTRUIRE ANSAMBLU TURISTIC„,generat de imobilele identificate prin CF 118464 Săliște, nr.cad/top 118464 Vale, CF 101055 Săliște, nr.cad/top 101055 Vale, CF 118607 Săliște, nr.cad/top 118607 Vale, amplasate in Oras Saliste, sat Vale, nr. FN19202402.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
însușirea Raportul informării şi consultării publicului nr. 20301 din 12.12.2022 si aprobarea documentaţiei de urbanism nr. 20 din 2022 “ P.U.Z.+R.L.U. - CONSTRUIRE LOCUINȚE, ANEXE GOSPODARESTI, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI” generat de terenuri identificate prin CF 111471 Saliste si CF 114027 Saliste18202402.02.2024
Descarca
...X
avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat și de colectare și transport al unor tipuri de deșeuri generate ocazional în Zona 5 Săliște”, în vederea demarării procedurii de negociere fără publicare prealabilă în baza art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice pe o perioadă de 9 luni, în vederea asigurării prestării serviciilor și funcționalității Sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul județului Sibiu,precum și mandatarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei ADI „ECO” Sibiu să voteze “pentru” aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentației de Atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat și de colectare și transport al unor tipuri de deșeuri generate ocazional în Zona 5 Săliște”17202402.02.2024
Descarca
...X
avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor municipale reciclabile și tratare aerobă a deșeurilor biodegradabile”, precum și mandatarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei ADI „ECO” Sibiu să voteze “pentru” aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentației de Atribuire a ”Contractului de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor municipale reciclabile și tratare aerobă a deșeurilor biodegradabile”16202402.02.2024
Descarca
...X
avizarea Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat și de colectare și transport al unor tipuri de deșeuri generate ocazional în Zona 5 Săliște”, precum și mandatarea reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei ADI „ECO” Sibiu să voteze “pentru” aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare si a Documentației de Atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat și de colectare și transport al unor tipuri de deșeuri generate ocazional în Zona 5 Săliște”15202402.02.2024
Descarca
...X
alegerea președintelui de ședință14202402.02.2024
Descarca
...X
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Orașului Săliște13202419.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
preluarea unor bunuri – obiecte de inventar și mijloace fixe și darea lor în administrarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local12202419.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
aprobarea documentațiilor cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor înregistrate provizoriu în evidența OCPI Sibiu sub nr. cadastrale 115384 și 115386 UAT Săliște 11202419.01.2024
Descarca
...X
aprobarea documentațiilor cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor înregistrate provizoriu în evidența OCPI Sibiu sub nr. cadastrale 117903,118643,117935,118648,117901,120491,117899,117900,119393,118342,119399 și 118647 UAT Săliște – Sat Amnaș10202419.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
actualizarea Anexei 3 – Lista bunurilor din domeniul public si privat al Orasului Saliste concesionate prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre APĂ CANAL SIBIU S.A9202419.01.2024
Descarca
...X
alegerea președintelui de ședință8202419.01.2024
Descarca
...X
aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Săliște7202404.01.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
modificarea HCL nr. 155 / 2023 referitoare la aprobarea documentațiilor cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor înregistrate provizoriu în evidența OCPI Sibiu sub nr. cadastrale 117924 și 118635 UAT Săliște – Sat Săcel6202404.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
modificarea HCL nr. 154 / 2023 referitoare la aprobarea documentațiilor cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor înregistrate provizoriu în evidența OCPI Sibiu sub nr. cadastrale 118001 și 118644 UAT Săliște – Sat Aciliu5202404.01.2024
Descarca
...X
aprobarea influentelor asupra bugetului local pe anul 20234202404.01.2024
Descarca
...X
acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru exercițiul bugetar 20233202404.01.2024
Descarca
...X
aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Orașului Săliște din 09 iauarie 20242202404.01.2024
Descarca
...X
alegerea președintelui de ședință1202404.01.2024
Descarca
...X
rectificarea bugetului local pe anul 2023 176202313.12.2023
Descarca
...X
revizuirea Devizului General aferent proiectului ,, Îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Săliște prin proiecte integrate ,, , Cod Smis 125822175202313.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.536.923 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului174202313.12.2023
Descarca
...X
aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Orasului Saliste din 13 , 12 , 2023173202313.12.2023
Descarca
...X
alegerea preşedintelui de ședință172202313.12.2023
Descarca
...X
Page 1 of 24 (691 items)Prev1234567222324Next