Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sulița, jud. Bt., pentru anul 20224202210.02.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea Planului de acțiuni și lucrari de interes local la nivelul com. Sulița14202217.01.2022
Descarca
5 descărcări
...X
Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul com. Sulița, jud. Botoșani7202217.01.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sulița începând cu 01.01.2022229202130.12.2021
Descarca
...X
Stabilirea impozitelor, taxelor locale și taxelor speciale, pe anul 2022, la nivelul com. Sulița170202126.10.2021
Descarca
16 descărcări
...X
Aprobarea cererii de finanțare, a ind. teh. -ec. și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pt. ob.- Extindere sistem de canbalizare în com. Sulița148202118.10.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea cererii de finanțare, a indicatorilor teh.-ec. și aprobarea cofinant. de la bugetul local pt. ob. -Modernizare drumuri de interes local în com. Sulița145202118.10.2021
Descarca
3 descărcări
...X