Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 202419202317.03.2023
Descarca
...X
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 202318202316.03.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 17202316.03.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea devizului general actualizat pentru investiţia „Rețea de canalizare în comuna Lopadea Nouă, județul Alba”16202315.03.2023
Descarca
...X
Privind incheierea unui Acord de Parteneriat intre Comuna Lopadea Nouă si furnizorul acreditat Asociatia ,, Un Pas Inainte Alexandra,, Aiud 15202314.03.2023
Descarca
...X
privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 1 Lot 1 Alba Iulia cu nr. 61/ 18.04.2019 14202306.03.2023
Descarca
...X
privind însușirea unor Documentații tehnice de identificare, parcelare, întăbularea în cartea funciară a unor străzi din localitatea Băgău, Comuna Lopadea Nouă, înscrise în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Lopadea Nouă 13202302.03.2023
Descarca
...X
privind aprobarea contului de executie pe anul 2022 12202313.02.2023
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 202311202313.02.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive pe anul 2023 şi a criteriilor de participare 10202313.02.2023
Descarca
...X
privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului „ HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 9202310.02.2023
Descarca
...X
privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al comunei Lopadea Nouă, pentru anul 20238202325.01.2023
Descarca
...X
Privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Lopadea Nouă a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Lopadea Nouă 7202325.01.2023
Descarca
...X
Privind neasumarea de catre UAT Comuna Lopadea Noua a responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru perioada 2023-20266202320.01.2023
Descarca
...X
privind acordarea unui mandat special Domnului primar Indreiu Marian Cătălin, reprezentantul Consiliului Local Lopadea Nouă în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba"5202319.01.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat pentru 2023 4202318.01.2023
Descarca
...X
Privind aprobarea bugetului local al comunei Lopadea Nouă pe anul 20233202318.01.2023
Descarca
...X
privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetar din anul 2022 in anul 2023 2202305.01.2023 ...X
privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare 1202305.01.2023 ...X
rectificarea bugetului local pe anul 202292202226.12.2022 ...X
Privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL nr.86/2022 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2023 91202221.12.2022 ...X
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 202390202213.12.2022 ...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 202289202213.12.2022 ...X
privind modificarea și completarea art.2 al HCL nr.82/2022 privind stabilirea unor restricţii de circulație pe drumul comunal DC15 Ciuguzel –Ocnișoara si drumul comunal DC 14 din DC 13 Odverem – Ocnișoara , aparținând domeniului public al Comunei Lopadea Nouă 88202212.12.2022 ...X
privind acordarea unui mandat special Domnului primar Indreiu Marian Cătălin, reprezentantul Consiliului Local Lopadea Nouă în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba"87202208.12.2022 ...X
privind aprobarea structurii rețelei școlare din comuna Lopadea Nouă pentru anul școlar 2023-2024 86202207.12.2022 ...X
Privind implementarea proiectului ,,Achiziția unui utilaj cu accesorii în Comuna Lopadea Nouă,,85202228.11.2022 ...X
privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.80/2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Lopadea Nouă pentru anul școlar 2022-202384202228.11.2022 ...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 83202228.11.2022 ...X
privind stabilirea unor restricţii de circulație pe drumul comunal DC15 Ciuguzel –Ocnișoara si drumul comunal DC 14 din DC 13 Odverem – Ocnișoara , aparținând domeniului public al Comunei Lopadea Nouă 82202222.11.2022 ...X
Page 1 of 8 (231 items)Prev12345678Next