Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Privind rectificarea bugetului local pe anul 202046202015.09.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Privind actualizarea datelor pozitia nr.8 din Inventarul bunurilor care apartin Domeniului public 45202007.09.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind achizitionarea unui numar de 127 tablete pentru elevii unitatilor de invatamant din comuna Lopadea Noua, domiciliati in comunã 44202007.09.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 43202004.09.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta42202025.08.2020
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 202041202025.08.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Lopadea Noua, judetul Alba 40202013.08.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat in domeniul public al Comunei Lopadea Noua si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Lopadea Noua, judetul Alba atestat prin H.G nr.974/200239202004.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind însusirea Documentatiei tehnice de identificare, trecere în domeniul privat si intabulare a imobilului CÂMP DE SARE si CONSTRUCTII ANEXÃ-fântânã cu sare situat in extravilanul localitatii Ocnișoara 38202017.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea închirierii prin licitatie publică , a spaţiului în suprafaţă de 12,96mp, situat în clădirea dispensarului uman din localitatea Lopadea Nouă – domeniu privat , cu destinația Farmacie37202015.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind inregistrarea unor bunuri in domeniul public al comunei Lopadea Noua si concesionarea lor catre Operatorul Regional SC APA CTTA S.A pe durata Contractului de delegare a gestiunii in vederea realizarii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare 36202015.07.2020
Descarca
...X
Privind aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural Lopadea Nouă,judetul Alba 35202014.07.2020
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 34202013.07.2020
Descarca
...X
Privind revocarea art.5 din Hotararea Consiliului Local Lopadea Noua nr.30/25.06.2020 privind însusirea Documentatiei tehnice de identificare, alipire, repoziționare , schimbarea categoriei de folosință , trecerea în intravilan și întăbulare a imobilului situat in intravilanul localitatii Lopadea Nouă , nr. FN33202013.07.2020
Descarca
...X
privind darea in folosinta cu titlu gratuit a terenului in suprafata de 7334 mp apartinand domeniului privat al Comunei Lopadea Noua, judetul Alba, situat in intravilanul satului Ocnisoara FN, Parohiei Ortodoxe Romane Ciuguzel cu Filia Ocnisoara , pentru construirea unei biserici ortodoxe 32202009.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind transformarea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lopadea Noua, judetul Alba31202006.07.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea contului de executie pe trimestrul II al anului 202030202002.07.2020
Descarca
...X
Privind însusirea Documentatiei tehnice de identificare, alipire, repoziționare , schimbarea categoriei de folosință , trecerea în intravilan și întăbulare a imobilului situat in intravilanul localitatii Lopadea Nouă , nr. FN29202018.06.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 28202018.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind aprobarea prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile 27202016.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind alegerea presedintelui de sedinta 26202021.05.2020
Descarca
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 202025202019.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor in comuna Lopadea Noua in anul 2020 24202018.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităţilor din Județul Alba 23202012.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 22202023.04.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Privind actualizarea devizului general pentru investitia ,,Canalizare menajera si statie de epurare cu racord electric, comuna Lopadea Noua, judetul Alba,,21202022.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Lopadea Noua, judetul Alba 20202021.04.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Privind aprobarea contului de executie pe trimestrul I al anului 2020 19202016.04.2020
Descarca
...X
privind posibilitatea desfășurării ședințelor Consiliului Local Lopadea Noua în sistem ,, la distanță,, și exercitarea votului consilierilor locali prin sistem electronic ( e-mail/extranet), telefonic ( teleconferință/whatsApp ) pe perioada stării de urgență instituită la nivel național prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020 si prelungita prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.240/2020 publicat in Monitorul Oficial nr.311/14.04.2020 18202015.04.2020
Descarca
...X
Privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 202117202025.03.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Pag. 1 din 2 (46 elem.)Prec12Următoarea