Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotărâre nr.7372 din 10.10.2022 privind aprobarea valorificării de masă lemnoasă pe picior ce se va valorifica prin licitație publică către persoanele fizice din producția anului 20227372202210.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre nr. 7181/03.10.2022 privind aprobarea montării unui număr de 7 plăcuțe Qr în comuna Șibot7181202206.10.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre nr. 7196/03.10.2022 privind aprobarea valorificării de masă lemnoasă pe picior (loco - cioată) ce se va valorifica prin licitație către persoanele fizice și juridice din producția anului 20227196202203.10.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre nr. 7193/03.10.2022 privind Aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare în comuna Șibot” și depunerea spre finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta I0- Fondul Local, Obiectivul de investiții - I.1.2: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), precum și aprobarea notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect> 7193202203.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre nr.7101/29.09.2022 privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea activităților aferente proiectului ”Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente în județul Alba” în cadrul Programului” Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile în cadrul PNRR, Pilonul I. Tranzacția verde, Componenta C1- - Managementul apei, Investiția 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente7101202229.09.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre nr.6168/23.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnici economici ai Studiului de fezabilitate pentru obiectivul investiții ”Reabilitare străzi și drumuri în comuna Șibot, județul Alba aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții”Anghel Saligny” aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi și drumuri în comuna Șibot, județul Alba, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 6168202223.08.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre nr.6165/23.08.2022 privind stabilirea coeficienților pentru salarizarea funcției publice de consilier achiziții publice clasa I debutant asistent, principal și superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șibot6165202223.08.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre nr.6159/23.08.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Șibot pentru anul 20226159202223.08.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Șibot pentru anul 20225518202221.07.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre nr.5426/18.07.2022 privind aprobarea Nomenclatorului stradal pentru satele componente ale comunei Șibot5426202218.07.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre ne. 5357/15.07.2022 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Șibot și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia5357202215.07.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șibot la data de 30.06.20225353202215.07.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre nr. 5349/15.07.2022 privind aprobarea Statutului comunei Șibot, județul Alba5349202215.07.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Șibot, județul Alba4811202223.06.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre nr. 4808 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Șibot4808202223.06.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre nr. 4804 privind aprobarea Regulamentului de utilizare al microbuzului de transport școlar4804202223.06.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnice repoziționare, rectificare suprafață și schimbare folosință imobile drum4380202207.06.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public a imobilului cu numerele cadastrale 545,547, 548 în suprafață de 5073 mp curți construcții și construcția C1 - Anexa și înscrierea în Cartea Funciară a imobilului cu numerele cadastrale 545, 547, 548 în suprafață de 5073 mp curți construcții și construcția C1 - Anexa având proprietar Comuna Șibot - domeniul Public 4385202206.06.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară a imobilului teren în suprafață de 1935 mp curți construcții precum și construcțiile C1 - Cămin Cultural și C2 - Expoziție Etnografică din localitatea Șibot, str. Principală, nr.39 A ce aparține domeniului public al comunei Șibot și înscris în Anexa nr.69 - inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șibot la poziția nr.2 Clădire Cămin Cultural având ca proprietar Comuna Șibot - Domeniul Public 4382202206.06.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șibot, județul Alba4375202206.06.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre nr.4191/30.05.2022 privind modificarea Devizului general al proiectului Achiziționare tractor dotat cu remorcă și mașină de tăiat tufișuri și gard viu4191202230.05.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre nr.4014/23.05.2022 privind aprobarea documentațiilor tehnice repoziționare, rectificare suprafață și schimbare categorie folosință imobile drum4014202223.05.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre nr. 3949/19.05.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Șibot pentru anul 20223949202219.05.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre nr. 3917/18.05.2022 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care vor fi prestate activități neremunerate în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice, persoanele condamnate în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice, persoanele condamnate sau minorii pentru care instanța a dispus prestarea unei activități în folosul comunității 3917202218.05.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre nr.3822/13.05.2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Șibot, județul Alba3822202213.05.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre nr. 3782/12.05.2022 privind modificarea unor taxe speciale aprobate prin HCL nr.28/26.04.2021 - Anexa nr.33782202212.05.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre nr. 3732/11.05.2022 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local al comunei Șibot3732202211.05.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre nr.3729/11.05.2022 privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii Școlii gimnaziale Iosif Sârbu Șibot pentru anul școlar 2021 - 2022 semestrul II3729202211.05.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre nr.3726/11.05.2022 privind alegerea unui președinte de ședință, pentru a conduce lucrările ședințelor Consiliului Local Șibot din mai, iunie. iulie 20223726202211.05.2022
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a imobilului teren aparținând domeniului public al comunei Șibot, situat în intravilanul localității Balomirul de Câmp str. Morii de Sus înscris în CF 72057805202210.02.2022
Descarca
...X
Page 1 of 4 (110 items)Prev1234Next