Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare și modernizare Spital Orășenesc Cernavoda”192202331.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici, pentru obiectivul de investiţii : „Reabilitare energetică sediu Primărie Oraș cernavoda”191202331.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii : „REABILITARE ENERGETICĂ SEDIU UTILITATI PUBLICE - GOSPODĂRIA COMUNALĂ CERNAVODĂ”190202331.05.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind numirea unor administratori provizorii în Consiliul de Administrație la Societatea Utilităţi Publice – Gospodăria Comunală S.R.L. 189202331.05.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren aferent blocului de locuinţe situat în strada Panait Cerna, nr. 17, bl. E2, în suprafata de 467 mp188202331.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 54137 mp situat în Valea Voiculeasa, având categoria de folosinţă curţi construcţii187202331.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren aferent blocului de locuinţe situat în strada Avram Iancu, nr. 18, bl. H12, în suprafata de 808 mp186202331.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren aferent blocului de locuinţe situat în strada Salciei, nr. 18, bl. E3, în suprafata de 846 mp185202331.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării dreptului de depunere a Cererii de finanțare a proiectului „Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi a unităților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza Județului Constanța”, Componenta C15: Educație, Pilonul VI: Politici pentru noua generație; Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”, finanțat din bugetul Ministerului Educației, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, de către Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța184202330.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: “Creare gol de ușă în peretele vestic al sălii de sport, construire anexă parter adiacent sălii de sport, cu acces din sala de sport – Vestiare”183202330.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al U.A.T. Cernavoda pe anul 2023182202329.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, precum şi pentru funcţiile specifice altor domenii de activitate bugetară, aplicabile aparatului de specialitate al primarului oraşului Cernavodă şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al oraşului Cernavodă, începând cu luna mai 2023181202326.05.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare trotuare drum judeţean DJ 223C şi prelungirea acestuia ȋn Oraşul Cernavoda, judeţul Constanţa-strãzile Medgidiei şi Canalului” aprobat prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului180202326.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apă – Canal Constanţa”179202325.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 138/27.04.2023 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren în suprafață de 261 mp situat în Strada Anghel Saligny, nr. 11, având categoria de folosinţă curţi construcţii178202325.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 22032 din 02.07.2013 pentru terenul în suprafaţă de 12 mp, situat în Str.Nicolae Bălcescu pentru amplasarea terasă de vară 177202325.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii poz.nr.11 din Anexa nr.1 la H.C.L. nr.31/30.07.2012 ”privind aprobarea atestării aparteneței la Patrimoniul Orașului și inventarierea suprafeței totale de 4793,65 mp, teren conform tabelului anexă la prezenta hotărâre” 176202325.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 351 mp situat în Zona centrală, Bl. M3 – M6 (Punct termic nr. 13), având categoria de folosinţă curţi construcţii175202325.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 1833 mp situat între strada I.D. Chirescu şi strada Victoriei, având categoria de folosinţă curţi construcţii174202325.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 18132 din 26.06.2018 pentru terenul în suprafaţă de 155 mp, situat în zona Drum Tehnologic, Lot 7, FN pentru lucrări de investiţii şi dezvoltare 173202325.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 18128 din 26.06.2018 pentru terenul în suprafaţă de 90 mp, situat în zona Drum Tehnologic, Lot 8, FN pentru lucrări de investiţii şi dezvoltare172202325.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind modificarea Art.2 din H.C.L. nr. 50/28.02.2023 pentru participarea Orașului Cernavoda la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat din „Fondul de mediu”171202325.05.2023 ...X
Proiect de hotărâre pentru rectificarea Anexei nr.2 la HCL nr. 32/02.02.2023 Lista investițiilor, obiectivelor și dotărilor independente pe anul 2023 ale Clubului Sportiv Axiopolis Cernavoda -sursa de finantare G 170202325.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare în vederea realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare și modernizare terasă camin de bătrâni” situat în str. Răscoalei 1907, Nr.10169202325.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și pierdere al societãţii „SC UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODA SRL” pe anul 2022168202324.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. „UTILITĂȚI PUBLICE-GOSPODĂRIA COMUNALĂ” SRL CERNAVODĂ167202324.05.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2023 în vederea închirierii locuinţelor, rămase libere, realizate prin ”Programul de construire de locuințe pentru tineret A.N.L.” situate pe raza teritorială a orașului Cernavoda166202324.05.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare în vederea realizării obiectivului de investiţii “ Împrejmuire Bazin de înot semiolimpic Cernavoda”165202324.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitaţii vânzării prin licitatie publica a terenului din patrimoniul privat al UAT Cernavoda situat în strada Nicolae Iorga, FN164202324.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 148/18.12.2008 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Oraşului Cernavoda163202324.05.2023
Descarca
...X
Page 1 of 47 (1397 items)Prev1234567454647Next