Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţãrii Grupului de Lucru Local la nivelul Oraşului Cernavoda, Judeţul Constanţa30202320.01.2023
Descarca
(8 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru completarea HCL 296/29.09.2022 , privind aderarea Oraşului Cernavodă la Asociatia pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor IVETS-ASPA IVETS, stabilirea împuternicitului în Adunarea Generală a asociaţiei, precum şi aprobarea cotizaţiei de aderare29202318.01.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la HCL nr.294/29.09.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Primăria orașului Cernavodă și serviciile publice locale înființate în subordinea Consiliului Local Cernavodă28202318.01.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a ”imobilului teren în suprafață de 2008 mp situat între strada 9 Mai şi strada Panait Cerna, având categoria de folosinţă curţi construcţii”27202318.01.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 148/18.12.2008 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Oraşului Cernavoda26202318.01.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren in suprafata de 221 mp situat in Str.Treierișului, nr.125202318.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apă – Canal Constanţa”24202318.01.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de 32,92 lei/ora manoperă directă ce va fi utilizată de S.C. ”Utilități Publice Cernavodă “ S.R.L. pentru lucrările prestate de această societate U.A.T.- ului Cernavodă 23202318.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a ”imobilului teren în suprafață de 651 mp situat în strada 9 Mai lângă blocul F1, având categoria de folosinţă curţi construcţii” 22202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului de evaluare privind stabilirea valorii juste de inventar pentru unele imobile aflate in domeniul public si privat al UAT Cernavoda21202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru însuşirea Raportului de evaluare privind stabilirea valorii de vânzare la preţul pieţei a imobilului teren aflat în domeniul privat al UAT Cernavodă, situat în strada Avram Iancu, nr. 19A20202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru însuşirea Raportului de evaluare privind stabilirea valorii de vânzare la preţul pieţei a imobilului teren aflat în domeniul privat al UAT Cernavodă, situat în strada Liviu Rebreanu, nr. 919202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru însuşirea Raportului de evaluare privind stabilirea valorii de vânzare la preţul pieţei a imobilului teren aflat în domeniul privat al UAT Cernavodă, situat în strada Vasile Alecsandri, nr. 12A18202317.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru însuşirea Raportului de evaluare privind stabilirea valorii de vânzare la preţul pieţei a imobilului apartament aflat în domeniul privat al UAT Cernavodă, situat în strada Prundului, FN, Baraca 20, etaj 1, ap. 817202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru însuşirea Raportului de evaluare privind stabilirea valorii de piaţă a imobilului teren aflat în domeniul privat al UAT Cernavodă, situat în strada Prelungirea Independentei, FN16202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor imobile și mobile aferente Contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă, către S.C. Utilități Publice Cernavoda S.R.L., a serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 40949/14.12.2018 15202317.01.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vânzării terenului din patrimoniul privat al UAT Cernavoda situat in strada Calugareni, nr. 514202317.01.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.34492/02.11.2012 încheiat cu ANCOM pentru terenul în suprafață de 50 mp situat în Dealul Vifor pe care este amplasată o stație transportabilă de monitorizare pentru Sistemul Național de Gestiune și Monitorizare a Spectrului Radioelectric 13202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de completare, întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol la nivelul UAT Cernavoda, începând cu anul 2023 precum și a măsurilor pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol12202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare de pe raza teritorială a oraşului Cernavoda pentru anul școlar 2023-202411202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe anul 202310202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice din orașul Cernavoda, pentru anul 20239202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Cernavoda pentru anul 20238202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar și valoarea contribuției lunare de întreținere a beneficiarilor de servicii sociale oferite în cadrul Centrului de zi recuperare copii cu dizabilități, pentru anul 20237202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar și valoarea contribuției beneficiarilor de servicii sociale oferite în cadrul Compartimentului de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice pentru anul 20236202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 pentru anul 20235202317.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei provizorii a investițiilor, obiectivelor și dotărilor indepedente a U.A.T Cernavodă pe anul 20234202306.01.2023
Descarca
(11 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022 și a utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului local la 31.12.20223202306.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedinţilor de şedinţă pentru perioada ianuarie 2023– decembrie 20232202306.01.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Listei investițiilor, obiectivelor și dotărilor independente ale UAT Cernavoda pe anul 2023 1202303.01.2023
Descarca
(11 desc.)
...X
Page 1 of 42 (1235 items)Prev1234567404142Next