Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pajistilor permanente aflate in domeniul privat al orasului Cernavoda destinate păşunatului sau producerii de furaje195202430.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor autorității publice tutelare în legătură cu exercitarea drepturilor de acționar/asociat aferente întreprinderii publice SC „UTILITĂȚI PUBLICE – GOSPODĂRIA COMUNALĂ” SRL194202430.05.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor autorității publice tutelare în legătură cu exercitarea drepturilor de acționar/asociat aferente întreprinderii publice SC „UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODA” SRL193202430.05.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 386/18.12.2023 privind aprobarea organizarii si exploatarii pajistilor in anul 2024 192202428.05.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul art.5 din Hotararea Consiliului Local nr. 89/28.03.2024 privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 283/31.08.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local unităților de cult din Orașul Cernavoda aparținând cultelor religioase recunoscute din România 191202428.05.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea atestarii apartenenţei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren avand numarul cadastral 105545, în suprafata de 2233 mp, situat in extravilanul UAT Cernavoda, cu categoria de folosinţă curţi construcţii 190202423.05.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a ” imobilului teren situat intre Strada Nicolae Titulescu și Strada Anghel Saligny cu destinația de Spatiu verde, in suprafață de 1981 mp" 189202423.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a ” imobilului teren situat în Strada Rovine cu destinația de Alee acces, lot 5, in suprafață de 137 mp" 188202423.05.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren aferent blocului de locuinţe situat în strada Panait Cerna, nr.23, Bl.B2, în suprafata de 904 mp 187202423.05.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a ”imobilului teren în suprafață de 2331 mp situat la Intersecția Stăzilor Seimeni, Nicolae Titulescu, Dacia și DJ 223C, Oraș Cernavodă, Jud.Constanța şi clasificarea lui ca drum public de interes local”186202423.05.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren in suprafata de 2582 mp situat în Str.Gheorghe Doja, FN 185202423.05.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 11 mp situat pe Strada Medgidiei Bl.H6, lot2 şi stabilirea destinatiei de platformă gospodărească184202423.05.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vânzării directe a terenului aflat în patrimoniul privat al UAT Cernavoda, în suprafaţa de 620 mp, situat în str. Tudor Stavru, nr.14-16183202423.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 202 mp situat la intersecția Străzii Răsăritului cu Strada Viorelelor și Strada Vasile Alecsandri şi stabilirea destinatiei de parcare publică182202423.05.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren in suprafata de 22 mp situat în Aleea Florilor, zona bloc DS24 181202423.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren in suprafata de 25 mp situat în Liliacului, zona bloc D3, ap.4 180202423.05.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren aferent blocului de locuinţe situat în strada Cazărmii, nr.2, Bl.H7, în suprafata de 1088 mp 179202423.05.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren aferent blocului de locuinţe situat în strada Cazărmii, nr.4, Bl.H4, în suprafata de 1270 mp 178202423.05.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a ” imobilului teren situat in strada Aleea Florilor aferent BL.DS22 cu destinația de Spatiu verde, in suprafață de 213 mp" 177202423.05.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a ”imobilului teren în suprafață de 1159 mp situat în Strada Prundului F.N. având categoria de folosință curti constructii”176202423.05.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a ” imobilului teren situat in strada Aleea Florilor lângă BL.DS22 cu destinația de Spatiu verde, in suprafață de 69 mp" 175202423.05.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a ” imobilului teren situat in strada Aleea Florilor lângă BL.DS25 cu destinația de Spatiu verde, in suprafață de 124 mp" 174202423.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a ” imobilului teren situat in strada Prundului F.N. , in suprafață de 2885 mp"173202423.05.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a ” imobilului teren situat in strada Aleea Florilor aferent BL.DS21 cu destinația de Spatiu verde, in suprafață de 762 mp" 172202423.05.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Orasului Cernavoda a imobilului teren in suprafata de 654 mp situat în Str.Canalului, FN 171202423.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri din domeniul privat al UAT Cernavoda aflate în intravilanul Orașului Cernavodă în vederea înscrierii în cartea funciara 170202423.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vânzării directe a terenului aflat în patrimoniul privat al UAT Cernavoda, în suprafaţa de 415 mp, situat în str. Jupiter, nr.10, Lot 50169202423.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului aflat în patrimoniul privat al UAT Cernavoda , în suprafață de 292 mp , situat in str. Liviu Rebreanu , nr.2168202423.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate construcţii provizorii cu destinaţia de garaj 167202423.05.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafaţă de 95 mp, situat în strada 9 Mai, aferent blocului de locuinţe E5 cu destinaţia de parcare publică166202423.05.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 61 (1801 items)Prev1234567596061Next