Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea Regulamentului de gospodărire a oraşului Baia de Arieş 67202029.12.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Rectificarea/modificarea bugetului local 14202030.03.2020
Descarca
16 descărcări
...X
Modalitatea de desfăşurare a şedinţelor consiliului local al oraşului Baia de Arieş, precum şi modalitatea exercitării votului, pe perioada instituirii stării de urgenţa pe întreg teritoriul României13202023.03.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii „Modernizare drum forestier Valea Hărmănesei de la km 1+330.00 la km 4+830.00, oraş Baia de Arieş” 12202014.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi aiobiectivului de investiţii „Modernizare drum forestier Valea Hărmănesei de la km 1+330.00 la km 4+830.00, oraş Baia de Arieş”10202013.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Revocarea HCL Nr.73/2019 privind aprobarea traseelor pentru transport elevii navetişti din învăţământul obligatoriu al Liceului “Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş;9202013.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Revocarea HCL Nr. 65/2019 - trecerea în domeniul privat a imobilului teren, situat pe str. 22 Decembrie nr. 12, înscris în CF 71422 Baia de Arieş;8202013.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru şcoli al României si al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul oraşului Baia de Arieş;7202013.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020, pentru persoanele majore apte de muncă, din familia beneficiară de ajutor social6202013.02.2020
Descarca
...X
Aprobarea bugetului general centralizat al orasului Baia de Aries pe anul 20205202013.02.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Modificarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului aflat in patrimoniul orasului Baia de Aries – aprobat prin HCL nr.61/29.10.2019;4202017.01.2020
Descarca
...X
Modificarea salariilor de bază pentru functionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de spaecialitate al UAT –ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ.3202017.01.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea organigramei si statului de functii ale primarului si serviciilor subordonate2202007.01.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe anul 2019 si aprobarea utilizării excedentului pentru secţiunea de functionare sursa A, anul 2020 1202007.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X