Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
modificarea articolului 24 din Caietul de sarcini – anexa nr.3 la HCL nr.127/21.11.2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul oraşului Baia de Arieş 54202324.05.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea, Modernizarea şi Dotarea unei clădiri în scopul Înfiinţării unui Centru Socio – Medical Modern în Orașul Baia de Arieș”58202323.05.2023
Descarca
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: „ Renovarea energetică a Căminului Muncitoresc din Orașul Baia de Arieș”57202323.05.2023
Descarca
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „ Renovarea energetică a Centrului de Sănătate din Orașul Baia de Arieș56202323.05.2023
Descarca
...X
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investitii: „ Renovarea energetică a Sediului Primăriei și Consiliului Local din Orașul Baia de Arieș”55202323.05.2023
Descarca
...X
Rectificarea/modificarea bugetului local 53202319.05.2023
Descarca
...X
Aprobarea cotizaţiei oraşului Baia de Arieş in calitate de membru al Grupului de Acţiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare- GAL MMTMM52202319.05.2023
Descarca
...X
Aprobarea bugetului total al investiţiei cu titlul „Construirea de insule ecologice digitalizate în oraşul Baia de Arieş"51202319.05.2023
Descarca
...X
modificarea articolului 24 din Caietul de sarcini – anexa nr.3 la HCL nr.127/21.11.2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul oraşului Baia de Arieş 50202321.04.2023
Descarca
...X
Rectificarea bugetului local50202321.04.2023
Descarca
...X
Implementarea proiectului „ Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru dezvoltarea şi modernizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Oraşului Baia de Arieş, județul Alba”49202321.04.2023
Descarca
...X
Aprobarea susținerii Parteneriatului LEADER Grupul de Actiune Locala din Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare prin includerea teritoriului Orasului Baia de Arieş in parteneriat48202321.04.2023
Descarca
...X
Aprobarea “ Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi Durabilăa Oraşului Baia de Arieş 2021 – 2027”;47202321.04.2023
Descarca
...X
acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Unitatea de Cult Mănăstirea „Martirii Neamului” sat. Muncelu46202321.04.2023
Descarca
...X
Stablirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, la nivelul orasului Baia de Aries45202321.04.2023
Descarca
...X
aprobarea contului de executie a bugetului centralizat de venituri si cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al orasului Baia la data de 13.12.2022 si trim.I, an 202344202321.04.2023
Descarca
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Baia de Arieș”43202312.04.2023
Descarca
...X
Constituirea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul orașului Baia de Arieș42202324.03.2023
Descarca
...X
Decontarea contravalorii transportului cadrelor didactice41202324.03.2023
Descarca
...X
Propunerea de trecere a unui imobil de natură teren, înscris în C.F. nr. 70332 Baia de Arieş, nr. cadastral 70332, în suprafaţă de 2519 mp, din domeniul public al statului şi drept de administrare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba, în domeniul public al oraşului Baia de Arieş40202324.03.2023
Descarca
...X
Finanţarea Asociatiei „Dr. Lazar Chirila” Baia de Aries pentru Proiectul „Sărbătoare in şcoala mea- centenar aniversar 39202307.03.2023
Descarca
...X
Aprobarea depunerii de către Oraşul Baia de Arieş a proiectului de finanţare cu fonduri nerambursabile cu titlul: DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEULUI „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEŞ38202307.03.2023
Descarca
...X
Rectificarea bugetului local37202307.03.2023
Descarca
...X
Aprobarea duratei delegarii de gestiune serviciului de iluminat public36202317.02.2023
Descarca
...X
Aprobarea cotizaţiei oraşului Baia de Arieş la Asociatia „Apa Alba”35202317.02.2023
Descarca
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strazi in Orasul Baia de Aries , jud.Alba”34202317.02.2023
Descarca
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificati și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum vicinal nr. 4 sat Brazesti, oras Baia de Aries, judetul Alba”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”33202317.02.2023
Descarca
...X
acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Unitatea de Cult Parohia Ortodoxă Muncelu32202317.02.2023
Descarca
...X
acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Unitatea de Cult Parohia Ortodoxă Română Baia de Arieş 31202317.02.2023
Descarca
...X
alocarea unei sume de bani Asociatiei ,,Clubul Sportiv Ariesul Apuseni”30202317.02.2023
Descarca
...X
Page 1 of 5 (149 items)Prev12345Next