Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotarare privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza teritorială a comunei Arpașu de Jos pentru anul școlar 2023 – 20249202325.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare, a Devizului General și a Listei de investiții prioritare, care vor face obiectul proiectului ”Soluţie digitală de contorizare apă potabilă în Regiunea Nord și Nord - Est a județului Sibiu, zona de operare a S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A”8202325.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, revizuit conform Action Completion Note PJ/JASPERS/2022 – 2022 – 09223/ET/JH/jo și aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei de 6.9.2022, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și apă uzată precum și a Listei prioritare de investiții, pentru “Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, în cadrul POIM 2014 - 20207202325.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință6202325.01.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 20235202325.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr. 110/21.12.20224202325.01.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Arpașu de Jos pe anul 20223202325.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în domeniul protecţiei civile în comuna Arpașu de Jos, judeţul Sibiu2202325.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Arpașu de Jos în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Arpașu de Jos, pentru activitatea desfășurată în anul 20221202325.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20210202112.10.2021
Descarca
(9 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garantare nr. 35/19.03.2018 de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de plată în cadrul Proiectului „Modernizare și dotare grădinițe, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”0202114.09.2021
Descarca
(7 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie la Şcoala Gimnazială Viorel Cucu Paltin 0202114.09.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Arpașu de Jos, la “Grupul de Acțiune Locală Pentru Pescuit -Păstrăvarii Făgărașului”4202121.05.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol3202121.05.2021
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru însușirea și aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân pentru însușirea și aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân 2202121.05.2021
Descarca
(10 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, prezentat de către Ocolul Silvic Arpaș pentru administrarea fondului forestier al comunei Arpașu de Jos1202121.05.2021
Descarca
(7 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință2202115.04.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 1202115.04.2021
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garantare nr. 35/19.03.2018 de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de plată în cadrul Proiectului „Modernizare și dotare grădinițe, comuna Arpașu de Jos, județul Sibiu”1202108.04.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind scutirea impozitului pe clădiri și teren pentru veterani de război, văduve de veterani, persoane cu handicap și alte categorii de persoane pentru anul 2021 1202125.03.2021
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Arpașu de Jos în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Arpașu de Jos, pentru activitatea desfășurată în anul 2020 1202112.01.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 202012202024.07.2020
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului de organizare și functionare al Consiliului Local al comunei Arpașu de Jos, aprobat în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 41/20197202024.03.2020
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință6202020.03.2020
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prezentat de către Ocolul Silvic Arpaș pentru administrarea fondului forestier al comunei Arpașu de Jos5202020.03.2020
Descarca
(8 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgență al Comunei Arpaşu de Jos4202020.03.2020
Descarca
(7 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Arpasu de Jos pentru anul scolar 2020 – 20213202013.02.2020
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind scutirea impozitului pe cladiri si teren pentru veterani de razboi, vaduve de veterani persoane cu handicap si alte categorii de persoane pentru anul 20202202013.02.2020
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20201202013.02.2020
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor in domeniul protecţiei civile in comuna Arpasu de Jos, judeţul Sibiu0202023.01.2020
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 2 (32 items)Prev12Next