Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI -CONSTRUCTIE SI TEREN - GRADINITA UCEA DE JOS IN SPATIU COMERCIAL 1202119.11.2021
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APORBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAODINARE CU CARACTER DE INDATA DIN DATA DE 01.11.20210202119.11.2021
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE CU CARACTER DE INDATA A CL UCEA DIN 04.11.20210202119.11.2021
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE CU CARACTER DE INDATA A CL UCEA DIN DATA DE 11.11.20210202119.11.2021
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 20210202119.11.2021
Descarca
...X
PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PUBLIC LA COM UCEA A UNUI IMOBIL CA URMARE A IDENTIFICARII SI DELIMITARII ACESTUIA CONFORM DOCUMENTATIEI CADASTRALE IN VEDEREA INTABULARII IN CF 0202119.11.2021
Descarca
...X
PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI UCEA A UNOR IMOBILE CA URMARE A IDENTIFICARII SI DELIMITARII ACESTORA CONFORM DOCUMENTATILOR CADASTRALE IN VEDERA INTABULARII IN CF 0202119.11.2021
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI - CONSTRUCTIE SI TEREN - SCOALA GENERALA UCEA DE SUS IN SPATIU CU DESTINATIE DE CENTRU MULTIFUNCTIONAL0202119.11.2021
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 0202110.11.2021
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI SCOLII GENERALE UCEA DE SUS, IN CENTRU MULTIFUNCTIONAL 0202110.11.2021
Descarca
3 descărcări
...X
PRIVIND REVOCAREA DOMNULUI BADEA COSTICA DIN FUNCTIA DE PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC AROMAPA SERV SRL0202110.11.2021
Descarca
16 descărcări
...X
Privind modificarea articolului nr 1 din HCL nr 111/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de investiții RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA,MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI IN LOCALITATEA UCEA DE SUS, respectiv Anexa 10202129.10.2021
Descarca
2 descărcări
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CL UCEA DIN DATA 06.10.20210202122.10.2021
Descarca
6 descărcări
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 20210202122.10.2021
Descarca
1 descărcări
...X
ANALIZAREA PROPUNERII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC AROMAPA SERV SRL CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC AROMAPA SERV CU ACTIONAR UNIC CL UCEA COMPARATIV CU BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC AROMAPA SERV SRL IN VEDEREA STABILIRII LISTEI DE PRIORITATI CU PRIVIRE LA REALIZAREA INVESTITIILOR 0202122.10.2021
Descarca
13 descărcări
...X
ANALIZAREA PROPUNERII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC AROMAPA SERV SRL CU PRIVIRE LA APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SC AROMAPA SERV SRL CU ACTIONAR UNIC CL UCEA COMPARATIV CU ORGANIGRAMA EXISTENTA A SOCIETATII IN VEDEREA STABILIRII NECESITATII INFIINTARII ACESTOR POSTURI, PRECUM SI IMPACTUL BUGETAR ASUPRA CHELTUIELILOR CU SALARIILE0202122.10.2021
Descarca
16 descărcări
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CL UCEA DIN DATA DE 23.09.20210202101.10.2021
Descarca
2 descărcări
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXRAORDINARE CU CARACTER DE INDATA A CL UCEA DIN DATA DE 24.09.20210202101.10.2021
Descarca
3 descărcări
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PLANULUI DE MASURI PE PERIOADA SEZONULUI RECE 2021-20220202101.10.2021
Descarca
5 descărcări
...X
PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CL UCEA IN COMISIA DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU, CE URMEAZA A FI CONSTITUITA IN VEDEREA ORGANIZARII SI DESFASURARII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DE DIRECTOR0202101.10.2021
Descarca
132 descărcări
...X
PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI GROVU ADRIAN CONSTANTIN IN ADUAREA GENERALA A ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ''ITI MICROREGIUNEA TARA FAGARASULUI'' 0202101.10.2021
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE COM UCEA , SCOALA GIMNAZIALA UCEA DE JOS SI SIRINX MUSIC SRL IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI CULTURAL ''SA DESCIFRAM TAINELE MUZICII''0202101.10.2021
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND EXPLOATAREA UNOR BRAZII DE CRACIUN DIN PADUREA COMUNALA 0202101.10.2021
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM UCEA 0202101.10.2021
Descarca
2 descărcări
...X
ANALIZAREA ADRESEI TRANSMISA DE CATRE INSTITUTIA PREFECTULUI BRASOV PRIVIND ATRIBUIRE/SCHIMBARE DENUMIRE STRAZI0202101.10.2021
Descarca
...X
ANALIZAREA ADRESEI NR 9023/2021 TRANSMISA DE CATRE ALIANTA USR PLUS FILIALA UCEA0202101.10.2021
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CL UCEA DIN DATA DE 30.08.20210202117.09.2021
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 0202117.09.2021
Descarca
7 descărcări
...X
PRIVIND APORBAREA VALORII ACTUALIZATE A DEVIZULUI GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII DENUMITE '' RETEA DE CANALIZARE APA MENAJERA IN LOC UCEA DE SUS''0202117.09.2021
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA NOII VALORI A INVESTITIEI PENTRU PROIECTUL ''ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DOTAREA SVSU UCEA''0202117.09.2021
Descarca
...X
Pag. 1 din 5 (128 elem.)Prec12345Următoarea