Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI UCEA A UNUI IMOBIL CA URMARE A IDENTIFICARII SI DELIMITARII ACESUIA CONFORM DOC CADASTRALE IN VEDEREA INTABULARII IN CF 7202325.01.2023
Descarca
...X
PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI UCEA A UNUI IMOBIL CA URMARE A IDENTIFICARII SI DELIMITARII ACESUIA CONFORM DOC CADASTRALE IN VEDEREA INTABULARII IN CF 6202325.01.2023
Descarca
...X
PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI UCEA A SUPRAF DE 129 MP IDENTIFICATE PRIN CF 110406 NR TOP 3766 UCEA, CONFORM DOC CADASTRALE 5202325.01.2023
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA CESIONARII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR 483/2004 INCHEIAT INTRE CONSILIUL LOCAL UCEA SI SOCOL MARIOARA 4202325.01.2023
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE CU CARACTER DE INDATA A CL UCEA DIN DATA DE 04.01.20233202325.01.2023
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CL UCEA DIN 29.12.20222202325.01.2023
Descarca
...X
PRIVIND UTILIZAREA EXECEDENTULUJI BUGETAR AL ANULUI 20221202303.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
PRIVIND ANALIZAREA CERERII NR 10656/2022 IN VEDEREA INCHIRIERII UNUI SPATIU DIN LOCALITATEA UCEA DE JOS 0202303.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART 1 SI ART 4 DIN HCL NR 9 DIN 2018 PRIVIND APORBAREA TAXEI SPECIALE DE SA;UBRIZARE PENTRU PERSOANE FIZICE PE RAZA COMUNEI UCEA SI A REGULAMENTULUI PRIVIND INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA TAXEI SPACIALE DE SALUBRIZARE PT PERS FIZICE DIN COMUNA UCEA SI A ANEXEI LA REGULAMENTUL PRIVIND INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PT PERS FIZICE DIN COM UCEA 0202227.12.2022
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APORBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CL UCEA DIN DATA DE 29.11.20220202222.12.2022
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APOBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE CU CARACTER DE INDATA A CL UCEA DIN DATA DE 06.12.20220202222.12.2022
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CL UCEA DIN DATA 12.12.20220202222.12.2022
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE CU CARACTER DE INDATA A CL UCEA DIN DATA 13.12.20220202222.12.2022
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE CU CARACTER DE INDATA A CL UCEA DIN DATA 20.12.20220202222.12.2022
Descarca
...X
PRIIVND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PT ANUL 20230202222.12.2022
Descarca
...X
PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA RETELEI SCOLARE DIN COMUNA UCEA PT ANUL SCOLAR 2023-20240202222.12.2022
Descarca
...X
PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI NR 291/2022 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A DISPOZITIEI PRIMARULUI NR 293/2022 PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI LOCAL 0202222.12.2022
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIUELI 0202219.12.2022
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI 0202212.12.2022
Descarca
...X
PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 15.000 LEI IN VEDEREA PROCURARII DE CADOURI DE CRACIUN PT PRESCOLARII SI ELEVII DIN COMUNA UCEA0202212.12.2022
Descarca
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA TRANSFERULUI SUMEI DE 50.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI UCEA CATRE ASOCIATIA INTERCOMUNITARA ECOSISTEM VICTORIA PENTRU ACHIZITIONAREA UNEI MASINI PT COLECTAREA SEPARATA A DESEURILOR SI UTILAJE 0202212.12.2022
Descarca
...X
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 20220202208.12.2022
Descarca
...X
PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 15 000 LEI IN VEDEREA PROCURARII CADOURILOR DE CRACIUN PT PRESCOLARII SI ELEVII DIN COMUNA UCEA 0202208.12.2022
Descarca
(10 desc.)
...X
PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR DE DEPLASARE A CADRELOR DIDACTICE CARE FAC NAVETA DE LA LOCUL DE DOMICILIU LA SCOALA GENERALA UCEA 0202208.12.2022
Descarca
...X
PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI CULTURAL DENUMIT ''SARBATORI DE IARNA''0202208.12.2022
Descarca
(9 desc.)
...X
PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SC AROMAPA SERV SRL CU ACTIONAR UNIC CL UCEA 0202208.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI UCEA LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DIN INVESTITIA 1.4 ''IMPLEMENTAREA A 3.000KM DE TRASEE CICLOTURISTICE LA NIVEL NATIONAL FINANTAT PRIN PNRR - COMPONENTA 11 - TURISM SI CULTURA 0202205.12.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CL UCEA DIN DATA DE 31.10.20220202223.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CL UCEA DIN 08.11.20220202223.11.2022
Descarca
...X
APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI CU CARACTER DE INDATA A CL UCRS DIN DATA DE 16.11.20220202223.11.2022
Descarca
...X
Page 1 of 11 (301 items)Prev123456791011Next