Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 20210202108.04.2021
Descarca
7 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE A ANULUI 20200202108.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
PRIVIND MODIFICAREA ART 1 DIN HCL NR 2/2021 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BIGETAR AL ANULUI 20200202108.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA INTOCMIRII ACTULUI ADITIONAL AL CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A PASUNILOR COMUNALE NR 3253/2018 INCHEIAT INTRE COMUNA UCEA SI LUPSOR ILEANA 0202108.04.2021
Descarca
4 descărcări
...X
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 1 PRIVIND LISTA PROPRIETARILOR SI A ALTOR TITULARI DE DREPTURI REALE AI CAROR IMOBILE SUNT AFECTATE DE CORIDORUL DE EXPROPRIERE, IDENTIFICATI PE BAZA EVIDENTELOR CADASTRALE ALE COM UCEA APROBATA PRIN ART 1 LA HCL UCEA NR 62/2020 PRIVIND DECIZIA DE EXPROPRIERE PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA A IMOBILELOR SITUATE PE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA SI DE INTERES LOCAL INVESTITIA ''EXTINDERE CAPACITATE DE STOCARE SI INTEGRARE A ACESTEIA IN ANSAMBLUL FUNCTIONAL AL GOSPODARIEI DE APA POTABILA SUMERNA''0202108.04.2021
Descarca
7 descărcări
...X
PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII DIRECTE A CONTRACTULUI DE LUCRARI IN VEDERA MODIFICARII CAILOR DE EVACUARE DIN INCINTA CAMINULUI CULTURAL UCEA DE JOS IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE NORMATIVULUI P 118-990202108.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILE DE NAVETA A CADRELOR DIDACTICE DE LA DOMICILIU LA SCOALA GENERALA UCEA0202124.03.2021
Descarca
...X
PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR 2529/2018 INTRE COM UCEA SI SC ORSY FARM SRL 0202124.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND ACORDADREA CU TITLU GRATUIT A CANTITATII DE 25 MC LEMN DE LUCRU PT PAROHIA ORTODOXA UCEA 0202124.03.2021
Descarca
...X
PRIVIND SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA IN VEDEREA INCHIRIERII A IMOBILULUI IDENTIFICAT PRIN CF NR 100283 NR TOP 329 IN SCOPUL DESFASURARII UNOR ACTIVITATI COMERCIALE0202124.03.2021
Descarca
8 descărcări
...X
PRIVIND SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA IN VEDEREA INCHIRIERII A IMOBILULUI SPATIUL COMERCIAL CARE REPREZINTA COTA PARTE DIN CLADIREA CAMINULUI CULTURAL AL LOCA UCEA DE JOS NR 25 IDENTIFICAT PRIN CF 107840 NR TOP 107840 UCEA IN SCOPUL DESFASURARII UNOR ACTIVITATI COMERCIALE 0202124.03.2021
Descarca
10 descărcări
...X
PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA DOCUMENTATIILOR DE URBANISM PUZ SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI ''CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE APE UZATE INDUSTRIALE REZULTATE DE LA FABRICA PUROLITE CU EVACUARE IN RAUL OLT '' 0202122.02.2021
Descarca
5 descărcări
...X
PRIVIND ALEGEREA UNUI CONSILIER IN CALITATE DE PRESEDINTE DE SEDINTA 0202119.02.2021
Descarca
7 descărcări
...X
PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI CL UCEA 0202119.02.2021
Descarca
4 descărcări
...X
PRIVIND ANALIZA STUDIULUI DE INSCRIERE A DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL, SEMESTRUL I SI SEMESTRUL II AL ANULUI 2020, PRECUM SI STABILIREA MASURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITATII DE INSCRIERE A DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL PENTRU ANUL 2021 0202119.02.2021
Descarca
135 descărcări
...X
PRIVIND ELABORAREA NORMELOR TEHNICE PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELUL COMUNEI UCEA PT PERIOADA 2020-2024 0202119.02.2021
Descarca
29 descărcări
...X
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART 1 SI ART 4 DIN HCL NR 9/2018 PRIVIND APROBAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PT PERS FIZICE PE RAZA COMUNEI UCEA SI A REGULAMENTULUI PRIVIND INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PT PERS FIZICE DIN COMUNA UCEA, SI A ANEXEI (art 15) la regulamentul privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizar pt pers fizice din comuna Ucea 0202119.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR 4/32/18.12.2018 DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN ATRIBUIRE DIRECTA A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PE RAZA UAT MEMBRE IN ASOCIATIA INTERCOMUNITARA ECO SITEM VICTORIA CU REFERIRE LA MODIFICAREA PCT 1 AL ANEXEI NR 5 LA CONTRACTUL DE DELEGARE 0202119.02.2021
Descarca
...X
PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTA DE CATRE SC AROMAPA SERV SRL A CONTRACTULUI DE LUCRARI FIRMEI SC ANGIONIX FAN SRL IN VEDEREA EXECUTARII LUCRARILOR NECESARE PT REPARAREA UNI NR DE 40 BRANSAMENTE DE APA IN LOC UCEA DE SUS- ZONA DJ 105C 0202119.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Cu PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CL UCEA DIN 29.02.2021 0202119.02.2021
Descarca
5 descărcări
...X
PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI BACILA MARIAN VALENTIN (PNL) PRECUM SI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL 0202125.01.2021
Descarca
4 descărcări
...X
PRIVIND PLANUL DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PREVAZUTE LA ART. 6 DIN LEGEA 416/20010202125.01.2021
Descarca
...X
PRIVIND MODIFICAREA ART 3 DIN HCL UCEA NR 91/2020 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SI NUMARUL DE BURSE ACORDATE PT ELEVII DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DE LA SCOALA GIMNAZIALA UCEA IN ANUL SCOLAR 2020-20210202125.01.2021
Descarca
...X
PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI UCEA LA CONSTITUIREA ''ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PT MOBILITATE IN ZONA METROPOLITANA A MUN. FAGARAS'', APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATULUI ''ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PT MOBILITATE IN ZONA METROPOLITANA A MUNICIPIULUI FAGARAS''0202125.01.2021
Descarca
4 descărcări
...X
PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PUBLIC AL COM UCEA JUDET BRASOV A UNOR IMOBILE CA URMARE A IDENTIFICARII SI DELIMITARII ACESTORA CONFORM DOC CADASTRALE IN VEDEREA INTABULARII IN CF0202125.01.2021
Descarca
3 descărcări
...X
CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CL UCEA DIN 06.01.20210202125.01.2021
Descarca
...X
PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI UCEA PE ANUL 2020 DI EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL CU SUMA DE 51.181,40LEI0202104.01.2021
Descarca
...X
PRIVIND UTILIZAREA EXCENDETULUI BUGETAR AL ANULUI 20200202104.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 20210202104.01.2021
Descarca
...X
PRIVIND ORGANIZARE SI FUNCTIONAREA RETELEI SCOLARE DIN COMUNA UCEA PT ANUL SCOLAR 2021-20220202023.12.2020
Descarca
...X
Pag. 1 din 2 (56 elem.)Prec12Următoarea