Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea unei facilităţi salariaţilor primăriei comunei Poiana Vadului, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă, referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare35202320.09.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Vadului jud. Alba34202320.09.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor distincte, aplicabile de la 1 septembrie 2023, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare care includ şi contribuţia pentru economia circulară33202319.09.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2023-2027 a comunei Poiana Vadului judeţul Alba32202314.09.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local al comunei Poiana Vadului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Prof. univ. dr. Gheorghe Beleiu” Poiana Vadului pentru anul şcolar 2023-202431202322.08.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind asocierea şi aprobarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ALBA APUSENI”30202318.08.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa III pe anul 202329202318.08.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie şi a situaţiilor financiare încheiate la 31.03.202328202318.07.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA POIANA VADULUI, JUDEȚUL ALBA" prin Programul național de investiții "Anghel Saligny"27202319.06.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Alba şi asocierea în vederea depunerii spre finanţare a proiectului cu titlul „Microbuze electrice pentru elevii din județul Alba”, în cadrul apelului de proiecte Microbuze electrice pentru elevi, din cadrul PNRR/C15 Educație, Reforma 6, Investiția 10-Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi26202319.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa II pe anul 202325202331.05.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii Parteneriatului LEADER Grupul de Acțiune Locală Arieșul Mare prin includerea teritoriului Comunei Poiana Vadului în parteneriat 24202310.05.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Poiana Vadului în AGA ADI Salubritate Apuseni23202320.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa I pe anul 202322202319.04.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea destinaţiei volumului de masă lemnoasă, modul de valorificare al acesteia precum şi preţurile de valorificare pentru anul 202321202319.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie şi a situaţiilor financiare încheiate la 31.12.202220202319.04.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere a registrului agricol la nivelul comunei Poiana Vadului judeţ Alba şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi 19202319.04.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale şi a limitelor amenzilor aplicabile în anul fiscal 2024 18202319.04.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice 17202323.03.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice 16202323.03.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice 15202323.03.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.56/2022 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe assimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul fiscal 202314202321.03.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Poiana Vadului, ca formă de sprijin pentru copii și persoane cu probleme sociale și aprobarea Regulamentului de funcționarea a acestuia13202314.03.2023
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2023 datorată Asociaţiei Comunelor din România-ACOR12202309.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiţie “Reabilitare Şcoală Gimnazială prof. univ. dr. Gheorghe Beleiu în comuna Poiana Vadului judeţ Alba11202309.02.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar la 30.12.2022, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 202310202326.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 20239202326.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe anul 2023 în comuna Poiana Vadului8202325.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor aferente Programului pentru Şcoli al României pentru perioada 2023-20267202325.01.2023
Descarca
...X
Modificarea HCL nr.28/2022 pentru aprobarea tarifelor distincte, aplicabile de la 1 iulie 2022, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare care includ şi contribuţia pentru economia circulară6202310.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 7 (194 items)Prev1234567Next