Informarea asupra proiectelor de acte administrative
x
Titlu proiect
 Not filtered
Număr
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Proiect de hotărâre privind actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice 33202423.07.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice 32202423.07.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice 31202423.07.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie şi a situaţiilor financiare la 31.03.202430202417.07.2024
Descarca
...X
Aprobarea încheierii Protocolului de finanţare între U.A.T. Judeţul Alba prin Consiliul judeţean Alba şi U.A.T. Comuna Poiana Vadului prin Consiliul local al Comunei Poiana Vadului în vederea implementării şi derulării Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-202729202426.06.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, familia ocupaţională „Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, începând cu 1 iunie 202428202420.06.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa II pe anul 202427202423.05.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Transpunerea in format difital/GIS a Planului Urbanismtic General (P.U.G.) şi a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale comunei Poiana Vadului, judeţul Alba” 26202418.04.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație” din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Vadului 25202412.04.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie şi a situaţiilor financiare încheiate la 31.12.202324202411.04.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „O masă caldă gratuită la cantina şcolii” pentru elevii care frecventează cursurile Şcolii Gimnaziale „Prof.univ. dr. Ghe. Beleiu” Poiana Vadului, începând cu anul şcolar 2024-202523202405.04.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea lucrărilor de reparaţii curente şi de întreţinere prin pietruire a drumurilor comunale, săteşti şi vicinale de pe raza comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din acest proiect22202405.04.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale şi a limitelor amenzilor aplicabile în anul fiscal 202521202404.04.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe anul 2024 în comunei Poiana Vadului20202415.03.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aderarea la sistemul de cooperare privind organizarea şi exercitarea funcției de audit public intern în cadrul Filialei Județene Alba a Asociației Comunelor din România19202414.03.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Poiana Vadului pentru anul 202418202407.03.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru anul 202417202406.03.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi aprobarea statului de funcții şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Vadului, jud. Alba, pe anul 2024 16202406.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor distincte, aplicabile de la 1 februarie 2024, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare care includ si contribuţia pentru economia circulară15202416.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Poiana Vadului, etapa I pe anul 202414202416.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării la bugetul local (Sursa A) pe anul 2024 a excedentului bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii (Sursa E), rezultat la închiderea exerciţiului bugetar la 29.12.2023 13202402.02.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la închiderea exerciţiului bugetar la 29.12.2023, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2024 12202402.02.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local, al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 202411202402.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, familia ocupaţională „Administraţie” din cadrul primăriei comunei Poiana Vadului, judeţul Alba, începând cu 1 ianuarie 202410202422.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2024, pentru stabilirea activităţilor desfăşurate de persoanele beneficiare de venit minim de incluziune, acordat în baza Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune 9202417.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice 8202417.01.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice 7202417.01.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind actualizarea listei definitive a consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Poiana Vadului și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice 6202417.01.2024
Descarca
...X
Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale a secretarului general al comunei Poiana Vadului pentru anul 20235202416.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025 a unităţilor de învățământ cu personalitate juridică şi a structurilor arondate din comuna Poiana Vadului 4202411.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 9 (250 items)Prev123456789Next